Preprimar

Iuliana COSTEA

Coord. Curriculum | Coord. IB | Profesor Limba Română

Andreea TUFAN

Teacher Preschool

Iulia NENCIU

Teacher Preschool

Delia TUFAN

Teacher Asistant

Amy UNGUREANU

Profesor Nativ Engleză

Norina MOSCALU

Teacher Preschool

Robert PARASCHIV

Profesor Educație Fizică

TOP