Preprimar

Andreea Bratu

Directorul LLI Academy | Prof. Limba Engleză

Iuliana COSTEA

Coord. Curriculum | Coord. IB | Profesor Limba Română

Andreea TUFAN

Teacher Preschool

Iulia NENCIU

Teacher Preschool

Delia TUFAN

Teacher Asistant

Amy UNGUREANU

Profesor Nativ Engleză

Cornelia CALONFIR

Profesor Limba engleză

Norina TAT

Teacher Preschool

Emilia JARCĂU

Profesor Educație Fizică și Sport

Robert PARASCHIV

Profesor Educație Fizică

TOP