Simularea județeană pentru Evaluarea Națională – Discutarea subiectelor

La Little London, în zilele de 20 și 21 noiembrie, a avut loc Simularea județeană pentru Evaluarea Națională. Cele două probe, la limba română și matematică, au fost discutate de profesorii de specialitate. Miss Iuliana Costea și miss Laurance Fakih ne-au împărtășit impresiile acestora după terminarea simulării.

Iuliana Costea – Simularea județeană la Limba română

„Luni, 20 noiembrie, am susținut Simularea județeană, proba scrisă la limba și literatura română, la clasele a VIII-a. Aceasta a constituit un bun prilej pentru a monitoriza conduita elevilor în timpul unui examen. În această etapă a pregătirii examenului, simularea județeană este relevantă pentru observarea responsabilității cu care sunt abordate subiectele, a seriozității formulării răspunsurilor, a capacității concentrării pe fondul emoțiilor și, nu în ultimul rând, a redactarii unei lucrări.

Subiectele primite au respectat etapa și conținuturile programei de examen, atât textele la prima vedere, cât și cerințele, prezentând un nivel de dificultate ascendent, de la nivelul ușor spre cel mediu.

La Subiectul A, cerința 8, elevii au exprimat puncte de vedere în relație cu beneficiul adus de prezența unui animal de companie în familiile care au copii, perspectivele exprimate necesitând o raportare la experiența concretă de viață.

Reacțiile elevilor au fost diverse, unii fiind încântați, alții dezamăgiți pentru greșelile făcute din neatenție, alții reținuți, așteptând rezultatul obținut la prima ,,simulare oficială”. La nivel general, au declarat faptul că subiectele au fost ușoare.”

Laurance FakihSimularea județeană la Matematică

„Consider că simularea examenului național pentru clasa a VIII-a a prezentat o structură solidă și o acoperire amplă a materiei esențiale pentru acest nivel educațional.

Subiectul a fost bine structurat. Primele două subiecte de tip grilă, au testat înțelegerea directă a conceptelor la algebră și geometrie. Ultimul subiect a solicitat elevilor să ofere rezolvări complete, punând accent pe abilitățile de gândire analitică și de rezolvare a problemelor.

Subiectul a prezentat un echilibru între întrebări directe și probleme care necesită o gândire mai profundă. Această abordare este ideală pentru evaluarea cuprinzătoare a competențelor elevilor. De la înțelegerea de bază, la aplicarea avansată a cunoștințelor.

În concluzie, subiectul a fost unul riguros și bine echilibrat. A oferit o evaluare cuprinzătoare a cunoștințelor și abilităților matematice ale elevilor de clasa a VIII-a. Este evidentă o îngrijire deosebită în selecția întrebărilor și în structurarea acestora. Astfel încât au fost testate, în mod eficient, atât abilitățile de bază, cât și cele mai avansate de gândire matematică. Această abordare nu numai că validează înțelegerea materialului parcurs până în prezent, dar și pregătește elevii pentru provocările academice viitoare.”

Rezultatele simulării vor fi transmise elevilor pe 4 decembrie. Acestea vor fi urmate de întâlniri individuale – profesor-elev-părinți. În cadrul acestora se va discuta lucrarea, se vor puncta elementele necesare obținerii unui rezultat reprezentativ pentru efortul depus.

Scroll to Top