LLI Academy este prima școală pilot din România care a început, încă din 2020 (anul aprobării proiectului școlilor pilot în țara noastră), procesul de transformare instituțională și curriculară.

Elevii LLI Academy vor fi pregătiți și certificați să urmeze treptele superioare în orice instituție de învățământ acreditată în România, dar au și deschiderea și pregătirea necesare pentru a urma orice instituție acreditată internațional.

Calitatea actului educațional este asigurată prin numărul optim de copii în clasă și atenția acordată fiecărui copil.

Performanța Academică este susținută prin punerea în practică a informațiilor însușite de copii în situații de învățare reală (ateliere de lucru, proiecte, voluntariat).

Sintetizând, alegerea LLI Academy aduce:

  • Predare în limba română;
  • Limba engleză intensiv (10-15 ore pe săptamână la clasa pregătitoare);
  • Dublă acreditare. Românească şi internaţională IB  (ibo.org);
  • Realizarea temelor la şcoală;
  • Fiecare clasă este coordonată de doi profesori (Lb.Română şi Lb. Engleză);
  • Profesori specialişti pentru acoperirea programei la fiecare clasă;
  • Activităţi extracurriculare –Ateliere, proiecte, excursii, tabere şi vizite cu scop aplicativ.