Elevii LLI Academy vor fi pregătiți și certificați să urmeze treptele superioare în orice instituție de învățământ acreditată în România, dar au și deschiderea și pregătirea necesare pentru a urma orice instituție acreditată internațional.

Calitatea actului educațional este asigurată prin numărul optim de copii în clasă și atenția acordată fiecărui copil.

Performanța Academică este susținută prin punerea în practică a informațiilor însușite de copii în situații de învățare reală (ateliere de lucru, proiecte, voluntariat).

Sintetizând, alegerea LLI Academy aduce:

  • Predare în limba română;
  • Limba engleză intensiv (10-15 ore pe săptamână la clasa pregătitoare);
  • Dublă acreditare. Românească şi internaţională IB  (ibo.org);
  • Realizarea temelor la şcoală;
  • Fiecare clasă este coordonată de doi profesori (Lb.Română şi Lb. Engleză);
  • Profesori specialişti pentru acoperirea programei la fiecare clasă;
  • Activităţi extracurriculare –Ateliere, proiecte, excursii, tabere şi vizite cu scop aplicativ.