LLI Academy este autorizată de Ministerul Educație Naționale pentru ciclul primar, gimnazial dar și pentru liceu.

Programa școlară românească este predată respectând rigoarea si nivelul educațional International Baccalaureate (IB – www.ibo.org), LLI Academy fiind autorizată să implementeze in România PYP (Primary Years Programme), program adecvat de la învățământul pre-primar până la clasa IV (inclusiv).

Curriculum LLI Academy are 3 mari axe de dezvoltare: programa școlară românească, programul internațional PYP (Primary Years Programme) și activitățile conexe, suport pentru partea educațională (cluburi, voluntariat, ore extrașcolare).

Ce vă propunem (obiectivele educaţionale):

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziţie a unui conţinut internaţional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi şi interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor nostri ca cetăţeni ai lumii moderne.

În fiecare an de studiu, PYP (Primary Years Programme) propune 6 teme care sunt finalizate printr-un proiect individual sau colectiv. Fiecare an urmărește aceste teme de cercetare la un nivel de profunzime și detaliere adecvat vârstei.

Teme de cercetare:

 1. Cine suntem/ Who we are
 2. Unde suntem/ Where we are in place and time
 3. Cum ne exprimăm/ How we express ourselves
 4. Cum este lumea/ How the world works
 5. Cum ne organizăm/ How we organize ourselves
 6. Împărțim planeta/ Sharing the planet

Integrate in curricula românească fie în mod natural fie prin module de studiu concepute în acest sens, parcurgerea acestor teme de cercetare se face începând de la preschool (3 ani) și evoluează, prin dezvoltare, aprofundare și adecvare până la 12 ani (clasa IV).

Parcurgerea acestor teme de cercetare pune la dispoziția elevilor acumularea de cunoștințe variate care prin experiment și aplicare determină profilul elevului și mai departe, al unui adult adaptat lumii în care se va manifesta.

Orice elev care parcurge programul LLI Academy poate urma firesc, atât un învățământ de stat românesc cât și un învățământ internațional.

Profilul elevilor LLI Academy

PYP își propune să educe copiii pentru a deveni activi, înțelegători și empatic, dornici de învățare continuă dar care demonstrează respect pentru ei și pentru cei din jur și au capacitatea de a se integra în lumea mereu schimbătoare din jurul lor.

 • CURIOȘI (INQUIRERS): doritori să-şi dezvolte curiozitatea naturală. Dobândesc deprinderile necesare astfel încât să conducă investigații și cercetări și să arate independență în învățare. Le place să învețe într-un mod activ și acordă importanţa necesară învăţării pe tot parcursul vieții.
 • INTERESAŢI DE CUNOAȘTERE (KNOWLEDGEABLE): Explorează concepte, idei și probleme care au semnificație locală și globală. Făcând acest lucru, achiziționează cunoștinte profunde și își dezvoltă înțelegerea unui șir extins și echilibrat de ramuri de studiu.
 • GÂNDITORI (THINKERS): Își exersează inițiativa prin aplicarea critică și creativă a deprinderilor de gândire cu scopul de a recunoaște și aborda probleme complexe, luând decizii etice si bine gândite.
 • COMUNICATIVI (COMMUNICATORS): Înțeleg și exprimă idei și informații cu încredere si creativitate în mai mult de o limbă și folosind o varietate de moduri de comunicare. Lucrează eficient și cu plăcere atunci când colaborează cu alții.
 • PRINCIPIALI (PRINCIPLED): Acționează cu integritate și onestitate, cu un simț puternic al corectitudinii, dreptății și respectului demnităţii individului, grupului sau comunității. Își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni și consecințele care urmează.
 • DESCHIȘI (OPEN-MINDED): Înțeleg și își apreciează propria cultură și trecutul, sunt deschiși perspectivelor, valorilor și tradițiilor altor indivizi și comunități. Sunt obișnuiți să caute și să evalueze un șir de puncte de vedere și sunt dispuși să înveţe din propriile greşeli.
 • EMPATICI (CARING): Arată empatie, sensibilitate și respect față de nevoile și sentimentele altora. Se comportă astfel încât să intervină pozitiv în viaţa celor din jurul lor și a mediului înconjurător.
 • CURAJOȘI ȘI RESPONSABILI (RISK-TAKERS): Abordează situațiile necunoscute cu calm şi siguranţă de sine și manifestă deschidere pentru a explora roluri, idei și strategii noi. Sunt curajoși și fermi atunci când își apără convingerile.
 • ECHILIBRAȚI (BALANCED): Înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și emotional pentru a obține bunăstarea lor și a celor din jur.
 • REFLEXIVI (REFLECTIVE): Acordă atenție profundă experienței personale și studiului personal. Sunt capabili să își evalueze și să își înțeleagă propriile puncte forte și limitări astfel încât să își consolideze cunoștințele și dezvoltarea personală.

Acest program se concentrează pe dezvoltarea copilului în ansamblul său.

Programul educational LLI Academy

Programul standard (08:15 – 15:00):

 • Curriculum românesc aliniat la metodele şi specificul PYP (Primary Years Programme);
 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Ore de consolidare efectuate în şcoală sub supravegherea profesorilor de specialitate;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor fiecărui copil;
 • Limba engleză în regim intensiv (10-15 ore/ săptămână pentru clasele 0, I, II şi 10 ore/ săptămână pentru clasele III şi IV);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a doua limbă modernă (2 ore/ săptămână pentru clasele III şi IV);
 • Program consolidat de predare a limbii române şi matematicii;
 • Pregătire pentru Evaluările Naţionale;
 • Desfăşurarea orelor de educaţie muzicală şi educaţie plastică cu profesori de specialitate;
 • Susținerea examenelor Cambridge.

Programul extins (15:00 – 17:00):

Cuprinde, pe lângă activitățile din programul standard:

 • Ore de studiu intensiv;
 • Teme;
 • Cluburi de cultură generală, arte, limba engleză, sport.