LLI Academy este o instituție de învățământ autorizată de Ministerul Educației Naționale pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, acreditată pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal de Ministerul Educației Naționale din 2020 dar și acreditată de International Baccalaureate (IB – www.ibo.org) pentru grădiniță și ciclul primar PYP (Primary Years Programme).

Școala primară LLI Academy, cuprinde de la clasa 0 (pregătitoare) până la clasa IV.

Continuare firească a programului preschool, clasa pregătitoare face o tranziție facilă de la grădiniță la școală. LLI Academy este autorizată de Ministerul Educației Naționale și de asemenea este autorizată să includă în procesul educațional PYP (Primary Years Programme).

Programul internaţional al anilor primari (PYP) completează astfel o abordare inovatoare, centrată pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

Politica educațională a Şcolii Particulare LLI Academy este bazată pe învățarea transdisciplinară. Ciclul primar este axat pe 6 teme transdisciplinare desfăşurate în unităţi de cercetare şi structurate – pe clase/nivele – într-un program de cercetare. Acestea sunt:

  1. Cine Suntem/ Who we are
  2. Unde suntem/ Where we are in place and time
  3. Cum ne exprimăm/ How we express ourselves
  4. Cum este lumea/ How the world works
  5. Cum ne organizăm/ How we organize ourselves
  6. Împărțim planeta/ Sharing the planet

Pe parcursul celor 6 unităţi de cercetare, elevii abordează aspecte şi probleme globale, devenind conştienti de rolul individului în comunitate, în societate.

Școala Primară LLI Academy – repere educaționale

Programul educațional cu predare în limba română respectă curriculumul național și este completat de ore și teme de studiu efectuate în școală sub îndrumarea cadrelor didactice de la clasă.

Limba Engleză

În cadrul LLI Academy, limba engleză deține un rol important în procesul de învățare, astfel programul cuprinde peste 10 ore de limba engleză.

În acest fel, rezultatele la examenele Cambrigde sunt în mod constant foarte bune și excelente (Pass with merit și Pass with Distinction).

Alte Limbi Străine

Începând cu clasa a III a, a doua limbă străină este introdusă în programul curricular al școlii. Aceasta poate fi franceza sau germana, în funcție de opțiunea părinților. Programul standard al școlii include 2 ore/ săptămână pentru cea de-a doua limbă studiată.

Performanța Academică la Școala Particulară LLI Academy

Performanța academică la LLI Academy este asigurată prin activități de învățare nonformală, în cadrul cărora elevii pun în practică informația. În mod riguros elevii vor realiza:

  • un proiect final în echipă pentru fiecare unitate de învățământ și prezentarea/ promovarea lui în rândul elevilor de la celelalte clase, profesorilor și părinților;
  • vizite și activități programate la diverse obiective (instituții publice, muzee, locuri de muncă ale părinților),
  • excursii tematice și tabere;
  • activități de voluntariat.

Evaluarea Elevilor și Comunicarea cu Părinții

Părinții elevilor LLI Academy sunt informați constant prin buletine săptămânale, Newsletter pe fiecare unitate conținând temele și activitățile desfășurate cu elevii.

LLI Academy prezintă părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare semestrială, însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, precum și comportamentul acestora.