În această pagină găsiți răspunsuri la câteva din cele mai frecvente întrebări despre programul Pre-Primar al LLI Academy, care se adresează preșcolarilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani:

 

Este forțată trecerea de la ambientul prietenos din Grădiniță către mediul școlar la vârsta de 3 ani?

Chiar dacă acest program se desfășoară în cadrul unei instituții școlare, el respectă toate particularitățile vârstei, iar aplicarea metodei cercetării, specifică procesului de învățare la LLI Academy, este centrată la această vârstă pe învățarea prin joc, într-un ambient asemănător celui din grădinițe.

Cum sunt amenajate sălile de clasă? Copiii vor avea pupitre?

Sălile de clasă sunt amenajate cu mobilier specific nivelului preșcolar, adaptat vârstei. Copiii nu au pupitre, se acordă o atenție deosebită organizării spațiului în centre de interes: Home Corner, Joc de rol, Bibliotecă, Construcții, Știință, Arte, nisip, apă ș.a.m.d.

În funcție de activitățile propuse de profesor, sala de clasă poate cuprinde toate centrele sau cel puțin două dintre ele, în care cadrul didactic pregătește zilnic “oferta” pentru copii, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să aleagă locul de învățare și joc în funcție de disponibilitate și nevoi.

Materialele care se regăsesc zilnic în zonele/centrele/colțurile deschise nu sunt aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare.

Care sunt cadrele didactice ale copiilor din programul pre-primar (preschool) ? Care este pregătirea și experiența lor?

Cadrele didactice care coordonează activitatea copiilor din programul pre-primar/ preschool sunt calificate pentru învățământ preșcolar și primar și au experiență de lucru anterioară în grădinițe.

Activitățile principale sunt susținute de un profesor de limba engleză, un profesor nativ de limba engleză și de educator – învățător. Orele de specialitate – arte, sport, muzică – sunt susținute de profesori de specialitate cu experiență în învățământul pre-primar/ preschool.

Câți copii vor fi într-o clasă de pre-primar/ preschool?

Pentru un anul școlar, planul de școlarizare pentru programul Pre-Primar (Preschool) este de maximum 18 copii.

Copiii care parcurg 1 an în programul Pre-Primar/ Preschool sunt înscriși direct în ciclul primar la clasa pregătitoare / clasa zero?

Programul Pre-Primar/ Preschool va putea fi susținut pe parcursul a 3 ani școlari (3-4, 4-5 și 5-6). Trecerea către școala primară va fi realizată în funcție de opțiunea părinților, vârsta copilului, evaluarea acestuia, precum și recomandările profesorilor, toate fiind repere importante pentru ca această opțiune de școlarizare să fie una sustenabilă.

Care sunt mijloacele de comunicare cu părinții? Ce informări primesc părinții de la LLI Academy?

Părintele poate lua legătura cu LLI Academy telefonic sau pe e-mail și poate discuta cu secretariatul, cadrele didactice, cadrele medicale și, la nevoie, cu managementul școlii.

Informările din partea școlii sunt trimise în general pe e-mail și sunt: pe subiecte educaționale – de la cadrele didactice, administrative – de la secretariat, financiare – de la directorul financiar, medicale – de la cabinetul medical și generale – de la directorul școlii sau management.

Părinții elevilor din programul pre-primar/ preschool sunt informați constant prin buletine săptămânale, newsletter-ul pe fiecare unitate conținând temele și activitățile desfășurate cu elevii.

Cadrele didactice prezintă semestrial părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, dar și informații despre comportamentul și dezvoltarea psiho-emoțională a acestora.

Pot fi înscriși copiii care nu au frecventat o grădiniță? Pot fi înscriși și copiii de alte naționalități care nu vorbesc engleza/ româna?

Da, LLI Academy își propune un program academic adaptat în funcție de necesitățile și nevoile fiecărui copil, în așa fel încât integrarea și adaptarea fiecăruia în programul școlii să fie făcută în deplin confort emoțional, asigurându-se astfel progresul academic. La nevoie, în funcție de recomandările profesorilor, copiii pot participa la programe de suport lingvistic pentru realizarea unei tranziții cât mai ușoare în programul școlii.

Care sunt avantajele parcurgerii acestui program LLI Academy față de Grădiniță?

Educația timpurie influențează pozitiv viitorul academic și social al copilului. LLI Academy asigură un program educațional acreditat internațional, iar parcurgerea lui de la vârsta de 3/4 ani diminuează substanțial dificultățile care apar la trecerea preșcolarilor de la grădiniță la școală, asigurând continuitate în pregătirea academică, element esențial pentru progresul academic.

Elevii din Pre-Primar/ Preschool vor interacționa cu ceilalți elevi mai mari ai școlii?

Aceștia nu interacționează cu ceilalți elevi decât în activități programate de cadrele didactice și au o rutină separată de cei mari.

Se acordă o atenție specială organizării activităților, amenajării și circuitelor în spațiile școlii, astfel încât să fie asigurată siguranța și securitatea copiilor din programul pre-primar/ preschool.

Există program de somn după-amiaza pentru elevi?

Copiii nu dorm după-amiaza, programul de somn este înlocuit cu program de cluburi și activități recreative.

Copiii au uniformă și în programul Pre-Primar/ Preschool?

Și în programul Pre-Primar/ Preschool copiii au un cod vestimentar, care înseamnă elemente obligatorii: tricouri polo roşii, cămaşă festivă albă, jachetă, şapcă, rucsac, sac de sport, toate inscripţionate, puse la dispoziţie prin intermediul şcolii dar și posibilitatea de a personaliza ținuta – pantalon/fustă la alegere.

Notă: fustele şi pantalonii scurţi nu pot fi mai sus de o palmă deasupra genunchiului.

Purtarea uniformei este obligatorie pe toată durata prezenţei în şcoală sau în afară şcolii la evenimentele organizate de LLI Academy.

Ce pot primi copiii la gustarea de dimineață pe care o aduc de acasă?

Gustarea de dimineață este servită de acasă și trebuie să respecte politica nutrițională a școlii. Sunt interzise alimente de tipul prăjituri, chipsuri, ciocolată, dulciuri. Recomandarea școlii este pentru sandwich-uri, iaurt, fructe, cereale, etc. Gustarea este servită la ora 10 și trebuie să acopere necesarul nutrițional până la masa de prânz.

Pentru întrebări suplimentare despre Programul Pre-Primar/ Preschool, vă rugăm să ne contactați prin eMail sau telefon.