Întreaga activitate desfăşurată la acest nivel este o proiecţie a programei curriculare internaţionale (Scope and Sequences – Kindergarden Level) respectând şi punând în practică trei coordonate: obiective, teme de cercetare și profil elevi.

Ce vă propunem (obiectivele educaţionale):

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziţie a unui conţinut internaţional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi şi interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor noștri ca cetăţeni ai lumii moderne.

 

Ce vom face (teme de cercetare):

 1. Cine suntem/ Who we are
 2. Unde suntem/ Where we are in place and time
 3. Cum ne exprimăm/ How we express ourselves
 4. Cum este lumea/ How the world works
 5. Cum ne organizăm/ How we organize ourselves
 6. Împărțim planeta/ Sharing the planet

Integrate in curricula românească fie în mod natural fie prin module de studiu concepute în acest sens, parcurgerea acestor teme de cercetare se face începând de la preschool (3 ani) și merge, prin dezvoltare, aprofundare și adecvare până la 18 ani.

Parcurgerea acestor teme de cercetare pune la dispoziția elevilor acumularea de cunoștințe variate care prin experiment și aplicare determină profilul elevului și mai departe, al unui adult adaptat lumii în care se va manifesta.

Profilul elevilor:

 • CURIOȘI (INQUIRERS): doritori să-şi dezvolte curiozitatea naturală. Dobândesc deprinderile necesare astfel încât să conducă investigații și cercetări și să arate independență în învățare. Le place să învețe într-un mod activ și acordă importanţa necesară învăţării pe tot parcursul vieții.
 • INTERESAŢI DE CUNOAȘTERE (KNOWLEDGEABLE): Explorează concepte, idei și probleme care au semnificație locală și globală. Făcând acest lucru, achiziționează cunoștinte profunde și își dezvoltă înțelegerea unui șir extins și echilibrat de ramuri de studiu.
 • GÂNDITORI (THINKERS): Își exersează inițiativa prin aplicarea critică și creativă a deprinderilor de gândire cu scopul de a recunoaște și aborda probleme complexe, luând decizii etice si bine gândite.
 • COMUNICATIVI (COMMUNICATORS): Înțeleg și exprimă idei și informații cu încredere si creativitate în mai mult de o limbă și folosind o varietate de moduri de comunicare. Lucrează eficient și cu plăcere atunci când colaborează cu alții.
 • PRINCIPIALI (PRINCIPLED): Acționează cu integritate și onestitate, cu un simț puternic al corectitudinii, dreptății și respectului demnităţii individului, grupului sau comunității. Își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni și consecințele care urmează.
 • DESCHIȘI (OPEN-MINDED): Înțeleg și își apreciează propria cultură și trecutul, sunt deschiși perspectivelor, valorilor și tradițiilor altor indivizi și comunități. Sunt obișnuiți să caute și să evalueze un șir de puncte de vedere și sunt dispuși să înveţe din propriile greşeli.
 • EMPATICI (CARING): Arată empatie, sensibilitate și respect față de nevoile și sentimentele altora. Se comportă astfel încât să intervină pozitiv în viaţa celor din jurul lor și a mediului înconjurător.
 • CURAJOȘI ȘI RESPONSABILI (RISK-TAKERS): Abordează situațiile necunoscute cu calm şi siguranţă de sine și manifestă deschidere pentru a explora roluri, idei și strategii noi. Sunt curajoși și fermi atunci când își apără convingerile.
 • ECHILIBRAȚI (BALANCED): Înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și emotional pentru a obține bunăstarea lor și a celor din jur.
 • REFLEXIVI (REFLECTIVE): Acordă atenție profundă experienței personale și studiului personal. Sunt capabili să își evalueze și să își înțeleagă propriile puncte forte și limitări astfel încât să își consolideze cunoștințele și dezvoltarea personală.

Orice elev care parcurge programul LLI Academy poate urma firesc, atât un învățământ de stat românesc cât și un învățământ internațional.