Participare de succes la Comper 2017

Evaluarea continuă a elevilor din LLI Academy este un instrument util folosit pe tot parcursul anului care oferă oricând o imagine clară a progresului educațional.

În plus, ori de câte ori avem ocazia, participăm la concursuri externe pentru a întregi imaginea obținută. Evident că, fiecare copil are libertatea deplină în a alege, împreună cu familia, dacă și unde participă.

Aproape 100 elevi din ciclul primar au susținut cele două probe, Matematică și respectiv Comunicare în limba română iar rezultatele obținute confirmă nivelul de pregătire al elevilor care învață în școala noastră.

Promovabilitate de 100% și rezultate foarte bune pentru 85% dintre copii care au obținut mai mult de 80 puncte.

Îi felicităm și le urăm succes la concursurile viitoare!

Scroll to Top