Varvara LUPAȘCU

Varvara Lupascu

Varvara LUPAȘCU

Profesor Matematică

Activitatea de profesor reprezintă pentru mine o manifestare a formării de care am avut parte în  cei 20 de ani de experienţă în  ȋnvăţămȃntul romȃnesc. Deţin gradul întâi şi sunt  licenţiată a Facultăţii de Fizică și Matematică, specialitatea Matematică, Informatică şi Tehnică de Calcul din cadrul Universităţii  Pedagogice de Stat din Tiraspol, Rep. Moldova, diplomă ce a fost recunoscută în baza OMECT nr. 4022/14.05.2008, acordat de către Direcția Juridic și Control în data de 16.09.2013, România. Am urmat mai multe cursuri de specializare, în special pentru dezvoltarea profesională.

Experiența mea ține de implicarea în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ, am efectuat un studiu teoretico-practic în formarea capacităţilor integrative la elevi în cadrul ariei curriculare ”Matematică şi Ştiinţe”, în baza căruia am scris lucrarea ştiinţifico-metodică cu tema: „Formarea capacităţilor integrative la elevi în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe”.

De asemenea, m-am implicat în proiectul Agenției Universitare a Francofoniei, am  urmat cursuri de formare pedagogică a profesorilor de Știinte Reale, or. Besancon, Franța.

M-am alăturat echipei de profesori din LLI Academy deoarece am constatat că profilul şi realizările acesteia corespund pe deplin aspiraţiilor mele profesionale.

De când lucrez în LLI Academy, am avut bucuria să văd cum activitațile instructiv-educative desfăşurate aici sunt orientate spre elev, trezindu-i interesul și stimulându-i capacitățile intelectuale. Aici am avut satisfacţia să văd dorinţa elevilor de a atinge cele mai înalte niveluri ale dezvoltării personale și intelectuale.

Fiecare dintre noi este primul responsabil de propria devenire. Pentru a obține rezultatele dorite, este esențial să avem capacitatea de a cunoaște oamenii cu care lucrăm și abilitatea de a interacționa constructiv cu elevii.

TOP