Tudor Petcu

Tudor Petcu

Profesor Științe Sociale

Filosofia este pentru mine nu doar o disciplină, ci mai ales un mod de viață care mi-a facilitat posibilitatea de a accesa diferite orizonturi tematice. Marile întrebări precum “Ce este Ființa?” sau “În ce cred cei care nu cred?” m-au determinat să urmez cursurile Facultății de Filosofie din cadrul Universității Bucureşti, obținând astfel licența în anul 2008, completând-o cu parcurgerea ciclului masteral şi a celui doctoral.

Implicarea mea în mediul universitar precum şi intersectarea cu portretele deosebite ale lumii contemporane m-au ajutat în permanență să văd dincolo de văzut şi să înțeleg importanța rolului pe care îl pot avea în diferite situații.

În virtutea acestor motive şi a multor altora, mi-am înțeles menirea de dascăl şi spun “menire” iar nu “profesie” pentru că a fi dascăl presupune înainte de toate o îndeletnicire şi o vocație spirituală şi intuitivă.

Nu în ultimul rând, îmi exprim bucuria sinceră de a fi devenit parte integrantă a echipei şcolii “Little London International Academy”, nutrind speranța sinceră că munca mea de didactică filosofică îi va ajuta pe mulți elevi să-şi descopere Alteritatea, adică Străinul din ei înşişi, cum ar fi spus filosoful francez Émmanuel Lévinas.

TOP