Nicolae CRAIU

Nicolae CRAIU

Profesor Economie

Legarea unei instruiri teoretice de viaţa practică, reală, de zi cu zi  – mai ales pentru liceenii care, în curând, printr-o alegere vocaţională, vor păşi pragul universităţilor – este o constantă a gândirii personale în activitatea de formare şi modelare a tinerei generaţii. Acelaşi principiu l-am utilizat continuu de-a lungul vastei mele cariere, atât în ceea ce priveşte instruirea studenţilor mei, cât şi a unor segmente de adulţi, conştient de necesitatea unei învăţări permanente pe parcursul întregii vieţi.

Dedicat acestor idei, climatul existent la Little London International Academy pe care îl apreciez ca fiind un mediu prielnic spre a le aplica şi a culege roadele unei munci susţinute cu elevii mei, dar şi pentru un schimb permanent de cunoştinţe cu întregul corp profesoral.

Cu un doctorat obţinut în ştiinţe economice, licenţiat al A.S.E. Bucureşti, al Facultăţii de filologie, al Facultăţii de drept, al Facultăţii de teologie, cu masterat în drept şi un MBA la Cyprus International Institute of Management – Nicosia, cursuri post-universitare etc. am reuşit, ca alături de o activitate lucrativă în administraţia centrală, să mă dedic, în calitate de profesor, atât muncii cu studenţii şi masteranzii la universităţi de stat şi particulare (ASE, Universitatea Ecologică, Universitatea Lucian Blaga-Sibiu etc.), cât şi susţinerea unor conferenţe în străinătate pe teme economice la Viena, New-York, Seul, Whasington, Buenos Aires.

Cariera diplomatică, experienţa antreprenorială avută în ţară şi în Australia, poziţiile de secretar de stat şi alte poziţii de demnitate publică au consolidat şi au adus plusvaloare şi experienţei mele didactice, atât în munca cu studenţii, dar şi cu adulţi şi elevi, fundamentată pe principiile eticii, moralei şi eficienţei.

Cunoştinţele de limbi străine, cum este limba engleză, franceză,rusă, finlandeză, susţinute prin diplome de licenţă şi prin atestate de traducător autorizat, precum şi alte deprinderi practice, sunt un imbold în tentativa de a organiza cercuri cu elevii pentru acumularea de noi cunoştinţe.

Toate aceste cunoştinţe şi experienţe, acumulate intens în peste 40 de ani de activitate, vreau să le împărtăşesc şi să le transfer elevilor mei, doritori a păşi în viaţa reală, eliminând conştient din şocurile majore ce apar din trecerea de la teorie la practică – generate şi de un învăţământ insuficient adecvat mediului economic – existând reale premise, ca alături de colectivul de profesori de la Little London International Academy, să realizez acest deziderat.

TOP