Dragoș Velicu

Dragoș Velicu

Profesor Matematică

Am absolvit Facultatea de Matematică în cadrul Universității din București, obținând,  astfel, titlul de licențiat în matematică, în anul 1997. Imediat, în același an, îmi începeam cariera de profesor de matematică, moștenind pasiunea pentru aceastâ meserie din familie.

După opt ani de zile de-a lungul cărora mi-am făcut meseria cu plăcere, har și implicare, elevii mei obținând rezultate bune și foarte bune la concursuri, olimpiade și examene de accedere la niveluri superioare de învățământ, m-am gândit să aplic cunoștințele dobândite, atât în cadrul facultății, de-a lungul celor patru ani de studiu, cât și prin intermediul pregătirii ocazionate de studiile de masterat, pe care le-am urmat, lucrând în domenii și sectoare de activitate în care se utilizează într-o măsură considerabilă cunoștințe, noțiuni, mecanisme și abilități preponderent din sfera matematicii. Prin urmare, timp de patru ani, am activat în companii de asigurări, una axată pe produse de asigurări generale, iar cealaltă promovând și comercializând produse de asigurări de viață. În ambele cazuri, poziția pe care am lucrat a fost aceea de actuar, care face parte din segmentul tehnic al nomenclatorului de meserii din domeniul asigurărilor, celălalt segment fiind dedicat vânzărilor efective.

Ulterior, am lucrat în sectorul bancar, în aceeași instituție bancară, timp de unsprezece ani, perioadă de-a lungul căreia am ocupat, în principal, poziția de ofițer training, în Departamentul de Resurse Umane, timp de aproximativ zece ani, conducând și coordonând traininguri de Matematică financiară, Contabilitate bancară și anumite traininguri soft skills, atât în țară, cât și în centrele de training din Serbia și Bulgaria și academiile companiei bancare din Germania și Macedonia de Nord.

De asemenea, am activat pe poziția de specialist administrare riscuri, în cadrul Departamentului de Risk Management al băncii respective.

Dintre masteratele obținute, pe lângă cel cu profil și specializare matematice, menționez pe cel cu titulatura Tehnici Actuariale, obținut la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii Economice din București, și pe cel cu denumirea Spațiul Public European, obținut la Facultatea de Administrație Publică, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Sper într-o colaborare foarte bună cu Liceul Teoretic Little London, unde voi căuta, printre altele, să insuflu elevilor curiozitatea, dacă nu chiar dorința de a descoperi cât mai multe fațete ale utilității matematicii. Renumitul matematician Grigore Constantin Moisil spunea că “Matematica va fi limba latină a viitorului”. Prin urmare, este de la sine înțeles că este și va fi nevoie de matematică în marea majoritate a domeniilor de activitate, iar elevii trebuie să profite de timpul petrecut la școală pentru a acumula cât mai multe cunoștințe specifice matematicii.

Obiectivul principal al activității mele derivă și din ceea ce același matematician, Grigore Constantin Moisil, spunea: “Învățând matematică, înveți să gândești.“

TOP