Cornelia STOIAN

Cornelia STOIAN

Profesor Limba Germana

Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, consideră că la naștere, natura înzestrează copilul cu „semințele științei, ale moralității și religiozității” însă ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de conducere a procesului de umanizare întrucât “Omul poate deveni om numai prin educație” Immanuel Kant.

Licențiată a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București, secția engleză-germană, mi-am completat experiența participând la diverse cursuri în Germania, unde contactul cu cultura germană mi-a definit perspectiva asupra predării limbii germane.

Magia interacțiunii cu copiii a determinat alegerea meseriei de profesor, precum  și satisfacția  să văd cum aceștia evoluează, devin mai buni, mai  talentați și mai încrezători.

Răbdarea, pasiunea și dăruirea reprezintă reperele relației profesor-elev, ghidându-i permanent în a-și manifesta unicitatea, individualitatea, creativitatea.

De asemenea,viziunea mea asupra educației se aliniază viziunii LLI Academy, apartenența la această echipă subliniind un obiectiv reprezentativ pentru dezvoltarea copiilor, și anume formarea propriilor  mecanisme  de  gândire independentă și asumarea responsabilității față de  procesul de învățare.

Consider că a-i învăța pe ceilalți oferă speranța unei lumi mai bune!

 

TOP