LLI Academy – înscrieri pentru anul școlar 2023-2024


La EN 2020 elevii noștri au avut 100% promovabilitate, cu media generală 9.00, 50% dintre elevi având media de admitere peste 9.5


LLI Academy are implementate mai multe măsuri medicale și de igienă pentru a asigura buna desfășurare a cursurilor față în față la școală. Acces restricționat, dotări cu săpun, prosoape de unică folosință, dispensere de soluție dezinfectantă, echipamente de igienizare (lămpi cu UV și nebulizatoare) și soluții aprobate de Ministerul Sănătății, asistență medicală de specialitate pediatrie, sunt doar câteva dintre măsurile uzuale aplicate de școala noastră, încă înainte de suspendarea cursurilor.


LLI Academy oferă curricula românească la standarde internaționale (prin programul International Baccalaureate) care înseamnă respectarea programei românești însă aplicarea unor standarde educaționale înalte, recunoscute în toată lumea.


Pe perioada de suspendare a cursurilor LLI Academy oferă cursuri online care se pot preda din școală sau de la domiciliul profesorului, după caz. Prin programul online se acoperă programa obligatorie stabilită de către Ministerul Educației. Numărul de ore pe zi variază în funcție de ciclul de învățământ.


În timpul anului școlar LLI Academy oferă cursuri hybrid care se predau simultan, de la școală, atât pentru elevii care sunt la școală cât și pentru cei care sunt acasă.


Din punct de vedere academic, LLI Academy realizează un mix educațional de calitate care include, dar nu se limitează la: ore interdisciplinare, ore altfel, ore de aprofundare și consolidare, stadii de practică, voluntariat.
Poti vedea mai jos câteva dintre atuu-rile noastre, iar dacă ai nevoie de mai multe detalii, te invităm să ne vizitezi și să discutăm despre o ofertă educațională personalizată.


Beneficiile programului nostru educaţional sunt

  • Curriculă românească și IB (International Baccaluareate);

  • Limba engleză intensiv (10+ ore/ săptămână la școala primară; 5+ ore/ săptămână pentru gimnaziu);

  • Profesori atestaţi național și internaţional;

  • Teme efectuate în şcoală sub îndrumarea profesorilor de specialitate;

  • Fiecare clasă de primar este coordonată de doi profesori (Lb. Română și Lb. Engleză);

  • Module de studiu pentru învăţarea transdisciplinară;

  • Pregătire suplimentară pentru examene, olimpiade și concursuri școlare, incluse în taxa școală;

  • Abordare diferenţiată conform nivelului şi progresului individual;

  • O serie de măsuri medicale și de igienă strict aplicate;

  • Capacitatea de adaptare foarte mare, LLI Academy oferind cursuri online din luna Martie 2020.

! Contactează-ne pentru o ofertă personalizată !

Scroll to Top