Q&A

Întrebări frecvente despre Liceul Teoretic Little London

Aici veți găsi răspunsurile la întrebări specifice Liceului Teoretic Little London.  Vă rugăm să navigați la întrebările și răspunsurile dorite folosind link-urile de mai jos. Dacă aveți și alte întrebări, vă rugăm să ne contactați.

Un elev al Liceului Teoretic Little London poate fi transferat la nevoie într-un liceu de stat din România sau un liceu din străinătate?

Da, Liceul Teoretic Little London este acreditat de Ministerul Educației Naționale. Astfel, în  orice moment, un elev al liceului poate intra în sistemul de învățământ de stat, fără să fie necesară echivalarea studiilor. Liceul Teoretic Little London eliberează foi matricole și documente școlare în conformitate cu legislația românească și valabile în sistemul românesc de învățământ. Aceste documente sunt recunoscute și de instituții școlare din străinătate.

Participă elevii liceului la concursuri si olimpiade școlare?

Da, elevii sunt încurajați pentru atingerea performanței și pregătiți pentru concursurile la care participă. În funcție de rezultatele la teste, dar și de dorința copiilor de a participa, Liceul Teoretic Little London asigură, in programul curricular, pregătirea necesară.
În plus, pentru completarea pregătirii, liceul nostru oferă celor doritori și care au nivelul necesar pregătire într-un program special dedicat, în cadrul cluburilor de excelență.
Liceul Teoretic Little London pregătește și participă cu elevii la examenele Cambridge, liceul fiind centru de examinare.

Este necesar un anumit nivel al limbii engleze pentru admiterea în Liceul Teoretic Little London?

Nu este necesar un anumit nivel al limbii engleze pentru admitere. Cu toate acestea, copiii sunt testați și evaluați inițial în vederea încadrării la grupa de nivel potrivită.

Care sunt tipurile de program oferite de liceu?

Program curricular standard: luni-vineri, în intervalul orar 8:00 – 14:00.

Cum este asigurat progresul academic și pregătirea intensivă pentru bacalaureat?

Pentru asigurarea unui progres academic în vederea obținerii unor rezultate foarte bune, în programul curricular este asigurat un număr suplimentar de ore pentru disciplinele care fac obiectul evaluărilor și al examinărilor naționale.

Pe lângă aceste ore de pregătire, Liceul Teoretic Little London utilizează un sistem de evaluare continuă, pentru a identifica și aborda în timp util, fie plusurile, fie minusurile din pregătirea copiilor.

Cu ce se diferențiază Liceul Teoretic Little London de alte licee private

Liceul Teoretic Little London este un liceu care corelează programul național de învățământ cu standarde internaționale, oferind ore suplimentare de instruire individuală și colectivă, incluse in programul standard in vederea obținerii unui progres academic solid si pentru consolidarea cunoștințelor acumulate.

Ce informări primesc părinții despre progresul academic al elevilor?

Pe langa carnetul de note si calificativele standard, Liceul Teoretic Little London prezinta semestrial parintilor, in cadrul intalnirilor individuale, rapoarte de evaluare insumand analiza, aprecierea si notarea performantelor scolare ale elevilor, dar si informatii despre comportamentul si dezvoltarea psiho-emotionala a acestora.
In functie de evolutia emotionala si progresul academic, atat parintii cat si profesorii pot initia oricand comunicarea cu cealalta parte.

Asigură liceul transport pentru elevi?

Da. Transportul elevilor este un serviciu externalizat, pentru care Liceul Teoretic Little London colaborează cu firme de transport. Liceul facilitează comunicarea directă a transportatorilor cu părinții interesați. Costurile sunt stabilite în funcție de distanță, număr de curse, varianta grup/ individual, domiciliu/ punct fix.

Scroll to Top