Întrebări frecvente despre liceul particular LLI Academy

Aici veți găsi răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre liceul privat LLI Academy. Vă rugăm să navigați la întrebările și răspunsurile dorite folosind link-urile de mai jos. Dacă aveți și alte întrebări, vă rugăm să ne contactați.

Un elev al liceului privat LLI Academy poate fi transferat la nevoie într-un liceu de stat din România sau un liceu din străinătate?

Da, LLI Academy este autorizată de Ministerul Educației Naționale pentru școală privată, școală gimnazială privată precum și liceu privat; astfel, în  orice moment, un elev al liceului poate intra în sistemul de învățământ de stat, fără să fie necesară echivalarea studiilor. LLI Academy eliberează foi matricole și documente școlare în conformitate cu legislația românească și valabile în sistemul românesc de învățământ.
Aplicarea standardelor internaționale în programul curricular al liceului privat LLI Academy precum și predarea susținută a limbii engleze, încă de la preschool, permite transferul oricărui elev la alte instituții de învățământ privat din România sau din străinătate.

Participă elevii liceului la concursuri și olimpiade școlare?

Da, elevii sunt încurajați pentru atingerea performanței și pregătiți pentru concursurile la care participă. Liceu privat LLI Academy este permanent preocupat de participarea la concursuri și olimpiade. În funcție de rezultatele la testele liceului dar și de dorința copiilor de a participa, liceul particular LLI Academy asigură, în programul curricular, pregătirea necesară.
În plus, pentru completarea pregătirii LLI Academy oferă celor doritori și care au nivelul necesar, pregătire într-un program special dedicat, în cadrul cluburilor de excelență.
Liceul particular LLI Academy pregătește și participă cu elevii la examenele Cambridge, liceul fiind centru de examinare.

Este necesar un anumit nivel al limbii engleze pentru admiterea în LLI Academy?

Nu este necesar un anumit nivel al limbii engleze pentru admiterea în liceul privat LLI Academy. Cu toate acestea, elevii sunt testați și evaluați inițial în vederea stabilirii unui program de suport lingvistic, acolo unde este cazul.

Care sunt tipurile de program oferite de liceu?

Program curricular si programa IB: 8:15 – 15:00
Program curricular si programa IB + module de studiu: 8:15 – 17:00

Liceul teoretic LLI Academy are deja implementat profilul uman, specializarea științe sociale urmând ca din anul școlar 2020-2021 să implementeze și profilul real, specializarea științele naturii.

Cum este asigurat progresul academic și pregătirea intensivă pentru bacalaureat?

Pentru asigurarea unui progres academic în vederea obținerii unor rezultate foarte bune, în programul curricular este asigurat un număr suplimentar de ore pentru disciplinele care fac obiectul evaluărilor și al examinărilor naționale.
Pe langă aceste ore de pregătire, liceul particular LLI Academy utilizează un sistem de testare continuă, pentru a identifica și aborda în timp util, fie plusurile, fie minusurile din pregătirea elevilor.

Cu ce se diferențiază liceul privat LLI Academy de alte licee private

Liceul LLI Academy este liceu care corelează programul național de învățământ cu standarde internaționale, oferind ore suplimentare de instruire individuală și colectivă, incluse în curriculumul standard, în vederea obținerii unui progres academic solid și pentru consolidarea cunoștintelor accumulate.

Ce informări primesc părinții despre progresul academic al elevilor?

Pe lângă carnetul de note și calificativele standard, liceul privat LLI Academy prezintă semestrial părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, dar și informații despre comportamentul și dezvoltarea psiho-emoțională a acestora.
În funcție de evoluția emoțională și progresul academic, atât părinții cât și profesorii pot iniția oricând comunicarea cu cealaltă parte.

Asigură liceul transport pentru elevi?

Da. Transportul elevilor este un serviciu externalizat, pentru care liceul privat LLI Academy colaborează cu firme de transport. Liceul facilitează comunicarea directă a transportatorilor cu părinții interesați. Costurile sunt stabilite în funcție de distanță, număr de curse, varianta grup/ individual, domiciliu/ punct fix.