De ce alegi LLIA

Ciclul liceal din LLI Academy este acreditat de Ministerul Educației pentru filiera științe sociale și autorizat pentru filiere de matematică-informatică și științe ale naturii.

Absolvenții de liceu LLI Academy vor fi pregătiți și certificați să-și continue educația în orice instituție de învățământ superior din România, dar au și deschiderea și pregătirea necesare pentru a urma orice universitate  din străinătate.

Calitatea actului educațional este asigurată inclusiv printr-un număr optim de elevi în clasă și atenție acordate fiecăruia.

Reputația foarte bună a LLI Academy, continuitatea procesului educațional de la grădiniță până la bacalaureat, metodele moderne și interactive de predarerezultatele obținute la bacalaureat, dar și la olimpiadele școlare, fac din liceul nostru o foarte bună alegere pentru continuarea educației preuniversitare.

Activitatea liceului se concentrează pe proiecte individuale și de echipă. Liceenii noștri au participat la British English Olympics in Londra, cu rezultate foarte bune (calificare în semifinakă).

De asemenea, s-au calificat în mai multe etape naționale ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educației, dar și în faza internațională a Olimpiadei de Debate.

Din activitatea competițională a liceenilor LLI Acedmy face parte și participarea la mai multe concursuri interdisciplinare, în funcție de pasiunile și interesele lor academice.

Performanța academică este susținută prin punerea în practică a informațiilor însușite de elevi in situații de învățare reală (ateliere de lucru, proiecte practice, voluntariat).

Din perspectivă extrașcolară, liceenii au vizitat capitale  cu tradiție și istorie din întreaga lume, dar și obiective relevante din punct de vedere educațional din România.

În Săptămânile Altfel, liceenii au primit provocarea unor situații practice in domeniul financiar, juridic, tehnic, de producție sau vânzări. De asemenea, au participat la elaborarea unor planuri concrete pentru Consiliul Elevilor dar au testat și domeniul pedagogic, prin înlocuirea învățătorilor și a profesorilor care predau în școala primara, cu asistența acestora.

Ce vă propunem (obiectivele educaționale)

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea competențelor-cheie, dar și a bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziție a unui conținut internațional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi si interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor noștri pentru a deveni cetăţeni ai lumii moderne.

Centrăm învățarea pe cercetare, iar metodele profesorilor noștri depășesc barierele memorării, asigurând înțelegerea cunoștințelor acumulate și dezvoltarea unor competențe indispensabile în societatea actuală.

Elevii noștri au acces la informații variate care, prin experiment și aplicare, determină profilul elevului și, mai departe, al unui adult adaptat lumii în care se va integra.

Competențe-cheie în LLI Academy

 1. competențe de alfabetizare funcțională
 2. competențe de comunicare multilingvistică;
 3. competențe STEM;
 4. competențe digitale;
 5. competențe personale, sociale și de autonomie în învățare;
 6. competențe civice;
 7. competențe antreprenoriale;
 8. competențe de expresie culturală.

Programul educațional LLI Academy – Liceu

Programul standard (08:00 – 14:00):

 • Curriculum românesc completat cu metode și standarde internaționale;
 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor fiecărui copil;
 • Limba engleză în regim intensiv (4 ore pe săptămână, organizate pe grupe de studiu, în funcție de nivel);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a două limbă modernă (2 ore pe săptămână);
 • Program consolidat de pregătire pentru examenul de bacalaureat, cu ore suplimentare pentru disciplinele de examen;
 • Susținerea examenelor Cambridge;
 • Susținerea examenelor de atestat pentru a doua limbă străină: franceză – DELF si germană – Goethe – Zertificat);
 • Activităţi de voluntariat/ practică.

 

Scroll to Top