Reprezentăm o instituție  autorizată de Ministerul Educației Naționale ca Liceu Teoretic, cu un curriculum care îmbină programa școlară românească cu metodele și standardele internaționale. Arhitectura curriculară a programelor noastre de studii are la bază ideea că învățarea este procesul prin care cunoașterea este creată prin experiența directă și prin reflecție asupra celor experimentate.

Oferta noastră educațională conține, pe lângă disciplinele specifice claselor de Real și Uman, o componentă de învățare aplicată, constând în stagii de practică, ateliere interactive, activități de voluntariat și  sesiuni de training în parteneriat cu firme și companii de succes.

Iar rigoarea desfășurării procesului educațional este certificată de prezența, în ultimii 3 ani, la etapa finală a olimpiadelor de științe sociale, specializările psihologie, logică, filozofie.

Planul de școlarizare propus pentru anul 2020-2021 cuprinde:

 • 1 clasă a IX-a (18 locuri), profil Uman, specializarea Științe Sociale;
 • 1 clasă a IX-a (18 locuri), profil Real, specializarea Științe ale Naturii;
 • 1 clasă a X-a (18 locuri), profil Uman, specializarea Științe Sociale;
 • 1 clasă a X-a (18 locuri), profil Real, specializarea Științe ale Naturii;
 • 1 clasă a XI-a (18 locuri), profil Uman, specializarea Științe Sociale;
 • 1 clasa a XII-a (18 locuri) profil Uman, specializarea Științe Sociale.

Am ales aceste două specializări pentru caracterul practic, aplicat, și pentru că oferă oportunități substanțiale de dezvoltare a identităţii elevului ca individ, oferind posibilităţi de carieră în domenii variate precum:

PROFIL UMAN

SPECIALIZAREA ȘTIINȚE SOCIALE

PROFIL REAL

SPECIALIZAREA ȘTIINȚE ALE NATURII

Economie, finante, analiză financiară;

Antreprenoriat, management şi administraţie;

Educaţie şi formare;

Administraţie publică şi guvernamentală;

Drept şi siguranţă publică;

Servicii publice şi asistenţă socială;

Marketing şi vanzări;

Relații internaționale;

Turism;

Administraţie culturală;

Planificare urbană şi regională;

Managementul mediului înconjurator-conservare şi sustenabilitate;

Asistenţă şi consiliere psihologică.

Biologie, biochimie, ecologie;

Știința mediului, genetică aplicată și biotehnologie;

Antropologie evoluționistă;

Bioinformatică aplicată în științele vieții;

Microbiologie aplicată și imunologie;

Neurobiologie;

Medicină;

Chimie medicală, chimie farmaceutică, chimia mediului;

Biofizică, fizică medicală, fizică tehnologică;

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii;

Optică, laseri şi aplicaţii;

Surse de energie regenerabile şi alternative.

Ce vă propunem (obiectivele educaţionale):

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziţie a unui conţinut internaţional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi şi interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor nostri ca adulți responsabili și cetăţeni implicați comunitate.

Programul educațional LLI Academy – Liceu

Programul standard (08:15 – 14:00):

 • Predare pentru disciplinele de specialitate (limba română, istorie, geografie, logică, psihologie, economie, filosofie, sociologie, matematică, fizică, chimie);
 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor de dezvoltare ale fiecărui elev;
 • Limba engleză în regim intensiv (4 ore/ săptămână);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a două limbă modernă;
 • Pregătire inclusă pentru examenele de limbă străină (engleză – Cambridge, franceză – DELF și germană – Goethe- Zertificat);
 • Orele se desfășoară în laboratoare tematice;
 • Stagii de voluntariat/ practică.