Reprezentăm o instituție  autorizată de Ministerul Educației Naționale ca Liceu Teoretic, cu un curriculum care îmbină programa școlară românească cu principiile învățării experiențiale și standardele IB (International Baccalaureate www.ibo.org).  Arhitectura curriculară a programelor noastre de studii are la bază ideea că învățarea este procesul prin care cunoașterea este creată prin experiența directă și prin reflecție asupra celor experimentate.

Oferta noastră educațională conține, pe lângă disciplinele specifice claselor de Real și Uman, o componentă de învățare aplicată, constând în stagii de practică, ateliere interactive, activități de voluntariat și  sesiuni de training în parteneriat cu firme și companii de succes.

Planul de școlarizare propus pentru anul 2018-2019 cuprinde:

 • 1 clasă a IX-a (15 locuri), profil Uman, specializarea Științe Sociale;
 • 1 clasă a X-a (15 locuri), profil Uman, specializarea Științe Sociale;
 • 1 clasă a XI-a (15 locuri), profil Uman, specializarea Științe Sociale.

Am ales această specializare pentru că oferă oportunități substanțialede dezvoltare a identităţii elevului ca individ şi ca membru responsabil al comunităţii locale şi globale oferind posibilităţi de carieră în domenii variate precum:

 • economie, finante, analiză financiară;
 • antreprenoriat, management şi administraţie;
 • educaţie şi formare;
 • administraţie publică şi guvernamentală;
 • drept şi siguranţă publică;
 • servicii publice şi asistenţă socială;
 • marketing şi vanzări;
 • relații internaționale;
 • turism;
 • învățământ;
 • administraţie culturală;
 • planificare urbană şi regională;
 • managementul mediului înconjurator-conservare şi sustenabilitate;
 • asistenţă şi consiliere psihologică.

 Începând cu anul școlar 2020-2021 LLI Academy  va avea clase de profil uman (specializarea științe sociale) dar și real (științe ale naturii).

Ce vă propunem (obiectivele educaţionale):

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziţie a unui conţinut internaţional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi şi interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor nostri ca cetăţeni ai lumii moderne.

Programul educațional LLI Academy – Liceu

Programul standard (08:15 – 15:00):

 • Predare pentru disciplinele de specialitate (limba română, istorie, geografie, logică, psihologie, economie, filosofie, sociologie);
 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor de dezvoltare ale fiecărui elev;
 • Curriculum românesc imbogățit cu programul IB;
 • Limba engleză în regim intensiv (minimum 4 ore/ săptămână);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a două limbă modernă;
 • Pregătire inclusă pentru examenele de limbă străină (engleză – Cambridge, franceză – DELF și germană – Goethe- Zertificat);
 • Orele se desfășoară în laboratoare tematice;
 • Stagii de voluntariat/ practică. 

Programul extins (15:00 – 17:00):

Cuprinde, pe lângă activitățile din programul standard:

 • Ore de studiu intensiv/ aprofundare.
 • Module de studiu organizate transdisciplinar.

 

Propunerile pentru modulele de studiu valabile pentru anul şcolar 2018-2019:

 • Educație media;
 • Teoria cunoașterii;
 • Design interior;
 • Scriere ficțională/creativă;
 • Drama/teatru /teatru educațional;
 • Discurs public/Public speaking;
 • Jurnalism;
 • Elemente de etnografie și folclor;
 • Artă și comunicare;
 • Instituții europene;
 • Istoria ideilor religioase;
 • Antopologie socială și culturală;
 • Cercetare și documentare;
 • Finanțe personale;
 • Etică aplicată;
 • Istoria Filozofiei;
 • Dimensiunea de gen de-a lungul istoriei;
 • Dezvoltarea umană;
 • Tehnici de învățare;
 • Societate și cultură;
 • Statistică aplicată în științele sociale;
 • Corpul uman în artă și cultură;