Reprezentăm o instituție de învățământ autorizată de Ministerul Educației Naționale pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, acreditată de International Baccalaureate (IB – www.ibo.org) pentru ciclul primar (Primary Years Programme) şi în curs de acreditare IB a ciclurilor gimnazial şi liceal (Middle Years Programme şi Diploma Programme).

Curriculum LLI Academy are 3 mari axe de dezvoltare: programa școlară românească, programul internațional PYP și activitățile conexe, suport pentru partea educațională (cluburi, voluntariat, ore extrașcolare).

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2016-2017 acoperă profilul uman, specializarea ştiinţe sociale iar începând cu anul școlar 2017-2018 LLI Academy va propune acoperirea atât a profilului uman (specializarea științe sociale) cât și real (științe ale naturii).

Urmând riguros programa românească şi aplicând standarde internaţionale, Liceul Privat LLI Academy va acoperi teme din Matematici Aplicate, Ştiinţe ale Naturii, Ştiinţe Sociale, Arte şi Design, Artă dramatică, Limbi Străine, dar și Logică, Dezvoltare personală sau Chimia Vieții.

Zilnic, elevii vor acoperi programa românească specifică, apoi vor parcurge module de studiu aprofundat al cunoştiinţelor teoretice însuşite şi de asemenea pot frecventa laboratoare de dezvoltare personală pentru însuşirea şi aprofundarea unor abilităţi conexe cum ar fi comunicarea, muncă în echipa, educaţia civică sau financiară.

Ce vă propunem (obiectivele educaţionale):

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziţie a unui conţinut internaţional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi şi interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor nostri ca cetăţeni ai lumii moderne.

Programul educațional LLI Academy – Liceu

Programul standard (08:15 – 15:00):

 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor fiecărui elev;
 • Elevii cu rezultate foarte bune pot obţine burse şi reduceri de taxe;
 • Curriculum românesc racordat la metodele şi specificul Middle Years Programme;
 • Limba engleză în regim intensiv (minimum 4 ore pe săptămână);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a două limbă modernă (2 ore pe săptămână);
 • Program consolidat de predare pentru matematică, limba română, fizică, chimie, biologie;
 • Pregătire inclusă pentru examenele Cambridge;
 • Orele de fizică, biologie, informatică şi chimie în laboratoare dedicate;
 • Stagii de voluntariat/ practică.

 

Programul extins (15:00 – 17:00):

Cuprinde, pe lângă activitățile din programul standard:

 • Ore de studiu intensiv/ aprofundare.
 • Module de studiu organizate transdisciplinar în structura MYP.

 

Propunerile pentru modulele de studiu valabile pentru anul şcolar 2017-2018:

 • Matematici financiare; Dezvoltare personală;
 • Educaţie legislativă în afaceri; Desen tehnic;
 • Atelierul de arte; Geografie istorică;
 • Laboratorul de ştiinţe aplicate; Chimia vieţii;
 • Tehnici de laborator; Logică aplicată;
 • Orientare în carieră; Cultură civică.