Liceu

Ciclul liceal din LLI Academy este acreditat de Ministerul Educației pe filiera de științe sociale și autorizat pe filierele științe ale naturii și matematică-informatică.

LLI Academy asigură, începând din anul 2014, întregul parcurs școlar, cu rezultate foarte bune. În 2020 am avut prima generație care a absolvit Liceul Teoretic Little London, cu o rată de promovare la bacalaureat de 100%. Performanțele elevilor noștri s-au îmbunătățit constant, pe lângă rezultatele excelente la bacalaureat, cu calificări și rezultate deosebite în olimpiade naționale și internaționale.

Beneficiile programului

LLI Academy continuă și în acest ciclu abordarea inovatoare, centrată pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională, dar şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

În anii de liceu, continuăm dezvoltarea elementelor importante achiziționate în ciclul gimnazial, urmărind consolidarea profilului elevului, concentrându-ne asupra competențelor specifice acestui ciclu școlar.

Orientarea școlară și în carieră reprezintă obiective esențiale urmările în Liceul Teoretic Little London, aptitudinile și înclinațiile fiecărui elev fiind valorificate constant pentru atingerea potențialului maxim.

Politica educațională a LLI Academy

 • Este bazată pe învățarea transdisciplinară.
 • Limba engleză intensiv (4 ore pe săptămână, organizate în grupe de studiu);
 • Proiecte de studiu pentru învăţarea transdisciplinară;
 • Profesori atestaţi național și internaţional;
 • Centrul media al elevilor (radio, revistă, site);
 • Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat şi olimpiade;
 • Abordare  diferenţiată  conform nivelului şi progresului individual;
 • Laboratoare specializate (Smart Lab, Limbi străine, Ştiinţe, Socio-uman);
 • Activități de voluntariat, implicare civică și practică.

Performanța academică

Performanța academică la LLI Academy este asigurată și prin activități de învățare non-formală, în cadrul cărora elevii pun în practică informația acumulată. În mod riguros, elevii vor realiza:

 • participarea la proiecte și activități comune cu elevii din alte școli;
 • ateliere de lucru în școală sau în diferite spații cu specific educațional;
 • un număr consistent de proiecte transdisciplinare realizate de profesorii școlii;
 • proiecte în parteneriat cu părinții;
 • vizite și activități programate la diverse obiective de interes educațional.

Evaluarea Elevilor și Comunicarea cu Părinții

Părinții elevilor LLI Academy sunt informați constant, prin intermediul platformei Adservio, despre activitatea curentă.

LLI Academy încurajează comunicarea directă între părinți și cadre didactice.

LLI Academy prezintă părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare periodică, însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, precum și comportamentul acestora.

Perspectivele elevilor după absolvirea LLI Academy

Absolventul LLI Academy este eligibil pentru accesarea unor instituții de învățământ superior, acreditate în România sau în străinătate. Este pregătit să se integreze în sistemul românesc de învățământ superior, dar și să facă tranziția la un sistem internațional.

De asemenea, absolventul LLI Academy este apt de a se integra în societate și de a performa pe piața muncii, folosindu-și competențele dezvoltate în liceu.

Dezvoltarea acestor competențe asigură o deschidere largă pentru absolvenții noștri, dar și evaluarea pragmatică a oportunităților de carieră.

Scroll to Top