Q&A

În această pagină găsiți răspunsuri la câteva din cele mai frecvente întrebări despre programul grădiniței LLI Academy, care se adresează preșcolarilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani:

Este forțată trecerea de la ambientul prietenos din Grădiniță către mediul școlar la vârsta de 3 ani?

Chiar dacă acest program se desfășoară în cadrul unei instituții școlare, el respectă toate particularitățile vârstei, iar aplicarea metodei cercetării, specifică procesului de învățare la LLI Academy, este centrată la această vârstă pe învățarea prin joc.

Cum sunt amenajate sălile de clasă?

Sălile de clasă sunt amenajate cu mobilier specific nivelului preșcolar, adaptat vârstei. Se acordă o atenție deosebită organizării spațiului în centre de interes: Home Corner, Joc de rol, Bibliotecă, Construcții, Știință, Arte, nisip, apă ș.a.m.d.

În funcție de activitățile propuse de profesor, sala de clasă poate cuprinde toate centrele sau cel puțin două dintre ele, în care cadrul didactic pregătește zilnic “oferta” pentru copii, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să aleagă locul de învățare și joc în funcție de disponibilitate și nevoi.

Materialele care se regăsesc zilnic în zonele/centrele/colțurile deschise nu sunt aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare.

Care sunt cadrele didactice ale copiilor din programul de grădiniță? Care este pregătirea și experiența lor?

Cadrele didactice care coordonează activitatea copiilor din programul de grădiniță sunt calificate pentru învățământ preșcolar și primar și au experiență de lucru anterioară în unități preșcolare.

Activitățile principale sunt susținute de un profesor de limba engleză și un profesor asistent. În grădiniță sunt asigurate și ore de pregătire cu un profesor nativ de limba engleză. Orele de specialitate – arte, sport, muzică – sunt susținute de profesori de specialitate cu experiență în învățământul preșcolar.

Câți copii vor fi într-o clasă de grădiniță?

Numărul maxim de copii într-o clasă de grădiniță este 20.

Programul de grădiniță va putea fi susținut pe parcursul a 3 ani școlari (3-4, 4-5 și 5-6). Trecerea către școala primară va fi realizată în funcție de opțiunea părinților, vârsta copilului, evaluarea acestuia, precum și recomandările profesorilor, toate fiind repere importante pentru ca această opțiune de școlarizare să fie una sustenabilă.

Care sunt mijloacele de comunicare cu părinții? Ce informări primesc părinții de la LLI Academy?

Părintele poate lua legătura cu LLI Academy telefonic sau pe e-mail și poate discuta cu secretariatul, cadrele didactice, cadrele medicale și, la nevoie, cu managementul școlii.

Informările din partea școlii sunt trimise în general pe e-mail și sunt: pe subiecte educaționale – de la cadrele didactice, administrative – de la secretariat, financiare – de la directorul financiar, medicale – de la cabinetul medical și generale – de la directorul școlii sau management.

Părinții elevilor din programul de grădiniță sunt informați constant prin buletine săptămânale, newsletterul pe fiecare unitate conținând temele și activitățile desfășurate cu elevii.

Cadrele didactice prezintă periodic părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, dar și informații despre comportamentul și dezvoltarea psiho-emoțională a acestora.

Pot fi înscriși copiii care nu au frecventat o grădiniță? Pot fi înscriși și copiii de alte naționalități care nu vorbesc engleza/ româna?

Da, LLI Academy își propune un program academic adaptat în funcție de necesitățile și nevoile fiecărui copil, în așa fel încât integrarea și adaptarea fiecăruia în programul școlii să fie făcută în deplin confort emoțional, asigurându-se astfel progresul academic. La nevoie, în funcție de recomandările profesorilor, copiii pot participa la programe de suport lingvistic pentru realizarea unei tranziții cât mai ușoare în programul școlii.

Elevii din grădiniță vor interacționa cu ceilalți elevi mai mari ai școlii?

Aceștia nu interacționează cu ceilalți elevi decât în activități programate de cadrele didactice și au o rutină separată de cei mari.

Se acordă o atenție specială organizării activităților, amenajării și circuitelor în spațiile școlii, astfel încât să fie asigurată siguranța și securitatea copiilor din programul de grădiniță.

Există program de somn după-amiaza pentru elevi?

Programul de somn este disponibil, însă nu obligatoriu. Copiii care nu dorm după-amiaza au programul de somn înlocuit cu program de cluburi și activități recreative.

Copiii au uniformă și în programul de grădiniță?

Și în programul de grădiniță, copiii au un cod vestimentar, care înseamnă elemente obligatorii: tricouri polo roşii, cămaşă festivă albă, jachetă, rucsac, sac de sport, toate inscripţionate, puse la dispoziţie prin intermediul şcolii dar și posibilitatea de a personaliza ținuta – pantalon/fustă la alegere.

Purtarea uniformei este obligatorie pe toată durata prezenţei în grădiniță sau în afară ei, la evenimentele organizate de LLI Academy.

Ce pot primi copiii la gustarea de dimineață pe care o aduc de acasă?

Gustarea de dimineață este servită de acasă și trebuie să respecte politica nutrițională a școlii. Sunt interzise alimente de tipul prăjituri, chipsuri, ciocolată, dulciuri. Recomandarea școlii este pentru sandwich-uri, iaurt, fructe, cereale, etc. Gustarea este servită la ora 10 și trebuie să acopere necesarul nutrițional până la masa de prânz.

Pentru întrebări suplimentare despre Programul Pre-Primar/ Preschool, vă rugăm să ne contactați prin eMail sau telefon.

Scroll to Top