Q&A

Întrebări frecvente despre Școala privată LLI Academy

Aici veți găsi răspunsurile la întrebări specifice școlii primare și gimnaziale.  Vă rugăm să navigați la întrebările și răspunsurile dorite folosind link-urile de mai jos. Dacă aveți și alte întrebări, vă rugăm să ne contactați.

Un elev al școlii LLI Academy poate fi transferat într-o școală de stat?

Da, LLI Academy este acreditată de Ministerul Educației Naționale pentru școală privată, școală gimnazială privată precum și liceu privat; astfel, în  orice moment, un elev al școlii poate intra în sistemul de învățământ de stat, fără să fie necesară echivalarea studiilor. LLI Academy eliberează foi matricole și documente școlare în conformitate cu legislația românească și valabile în sistemul românesc de învățământ.

Participă elevii școlii la concursuri și olimpiade școlare?

Da, elevii sunt încurajați pentru obținerea performanței școlare și pregătiți pentru concursurile la care participă. LLI Academy este permanent preocupată de participarea la concursuri și olimpiade. În funcție de rezultatele la testele școlii dar și de dorința copiilor de a participa, școala particulară LLI Academy asigură, în programul curricular al școlii pregătirea necesară.

În plus, pentru completarea pregătirii LLI Academy oferă celor doritori și care au nivelul necesar, pregătire într-un program special dedicat, în cadrul cluburilor de excelență.

Școala particulară LLI Academy pregătește și participă cu elevii la examenele Cambridge, școala fiind centru de examinare.

Este necesar un anumit nivel al limbii engleze pentru admiterea în LLI Academy?

Nu este necesar un anumit nivel al limbii engleze pentru admiterea în LLI Academy. Cu toate acestea, copiii sunt testați și evaluați inițial în vederea stabilirii unui program special de ajutor lingvistic, acolo unde este cazul.

Care sunt tipurile de program oferite de școală?

Program curricular standard : 8:00 – 15:00 primar / 8:00-14:00 gimnaziu

Program curricular/ + teme : 8:00 – 16:00

Program curricular + teme/ aprofundare + cluburi standard/ cluburi extra: 8:00 – 17:00, pentru ciclul primar

Copiii fac temele la școală?

Da, orele de teme sunt incluse în programul școlii după ora 15:00. Programul standard până la ora 15:00 acoperă doar curriculumul școlii.

Cum este asigurat progresul academic și pregătirea intensivă pentru evaluările și examenele naționale?

Pentru asigurarea unui progres academic în vederea obținerii unor rezultate foarte bune, în programul curricular este asigurat un număr suplimentar de ore pentru disciplinele care fac obiectul evaluărilor și al examinărilor naționale.

Pe langă aceste ore de pregătire, școala particulară LLI Academy utilizează un sistem de testare continuă, pentru a identifica și aborda în timp util, fie plusurile, fie minusurile din pregătirea copiiilor.

Cu ce se diferențiază Școala privată LLI Academy de alte școli private?

LLI Academy este singura școală care corelează programul național de învățământ cu standardele programului internațional (IB), oferind ore suplimentare de instruire individuală și colectivă, incluse în curriculumul standard, în vederea obținerii unui progres academic solid și pentru consolidarea cunoștintelor accumulate printr-un program de teme efectuate în școală.

Care sunt mijloacele de comunicare cu școala?

Părintele poate lua legătura cu școala telefonic sau pe email cu: cadrele didactice, secretariat, cadre medicale și, la nevoie, cu managementul școlii. Informările din partea școlii, pe subiecte educaționale – de la cadrele didactice prin Adservio, iar restul subiectelor sunt transmise în general pe email, administrative – de la secretariat, financiare – de la directorul financiar, medicale – de la cabinetul medical și generale – de la directorul școlii sau management.

Ce informări primesc părinții despre progresul academic al copiilor?

Pe lângă carnetul de note și calificativele standard, LLI Academy prezintă semestrial părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, dar și informații despre comportamentul și dezvoltarea psiho-emoțională a acestora.

Sunt primiți copiii bolnavi și contagioși în colectivitate?

Triajul medical se realizează zilnic iar cadrul medical al LLI Academy poate refuza accesul elevului în colectivitate. În cazul în care, în urma triajului medical sau pe parcursul zilei se constată modificări ale stării de sănătate a elevului, părintele are obligația de a prelua elevul, după ce a fost anunțat, astfel încât să se poată evita orice situație de risc, precum și răspândirea unor boli contagioase în colectivitate. Revenirea în instituție se va face doar în baza avizului de intrare în colectivitate.

Asigură școala transport pentru elevi?

Transportul copiilor este un serviciu externalizat, pentru care LLI Academy colaborează cu firme de transport. Școala facilitează comunicarea directă a transportatorilor cu părinții interesați. Costurile sunt stabilite în funcție de distanță, număr de curse, varianta grup/ individual, domiciliu/ punct fix.

Părinții vor comunica direct cu aceste firme si vor stabili toate detaliile, inclusiv cele legate de plăți și frecvența acestora.

Scroll to Top