De ce alegi LLIA

Ciclul gimnazial din LLI Academy este acreditat de Ministerul Educației, la fel ca nivelurile primar și liceal.

Elevii LLI Academy vor fi pregătiți și certificați să urmeze treptele superioare în orice instituție de învățământ din România, dar au și deschiderea și pregătirea necesare pentru a urma orice școală internațională.

Calitatea actului educațional este asigurată prin numărul optim de copii în clasă și atenție acordată fiecărui copil.

Performanța academică este susținută și prin punerea în practică a informațiilor însușite de copii în situații de învățare reală (ateliere de lucru, proiecte, voluntariat).

Ce vă propunem (obiectivele educaționale)

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea competențelor-cheie, dar și a bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziție a unui conținut internațional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi și interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor noștri pentru a deveni cetăţeni ai lumii moderne.

Centrăm învățarea pe cercetare, iar metodele profesorilor noștri depășesc barierele memorării, asigurând înțelegerea cunoștințelor acumulate și dezvoltarea unor competențe indispensabile în societatea actuală.

Elevii noștri au acces la informații variate care, prin experiment și aplicare, determină profilul elevului și, mai departe, al unui adult adaptat lumii în care se va integra.

Competențe-cheie în LLI Academy

 1. competențe de alfabetizare funcțională
 2. competențe de comunicare multilingvistică;
 3. competențe STEM;
 4. competențe digitale;
 5. competențe personale, sociale și de autonomie în învățare;
 6. competențe civice;
 7. competențe antreprenoriale;
 8. competențe de expresie culturală.

Programul educațional LLI Academy – Gimnaziu

Programul standard (08:00 – 14:00):

 • Curriculum românesc completat de metode şi standarde internaționale;
 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Teme şi ore de consolidare efectuate în şcoală sub supravegherea profesorilor de specialitate;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor fiecărui copil;
 • Limba engleză în regim intensiv (4-8 ore pe săptămână);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a două limbă modernă (2 ore pe săptămână);
 • Program consolidat de predare a limbii române şi a matematicii (între 5-8 ore pe săptămână pentru fiecare);
 • Pregătirea pentru Evaluările Naţionale;
 • Susținerea examenelor Cambridge;
 • Activităţi de voluntariat/ practică.

Program extins (08:00 – 16:00):

Cuprinde, pe lângă activitățile din programul standard:

 • Teme la matematică, limba română și engleză, organizate cu profesori de specialitate.
Scroll to Top