Reprezentăm o instituție de învățământ autorizată de Ministerul Educației Naționale pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, acreditată de International Baccalaureate (IB – www.ibo.org) pentru ciclul primar (Primary Years Programme) şi în curs de acreditare IB a ciclurilor gimnazial şi liceal (Middle Years Programme şi Diploma Programme).

Curriculum LLI Academy are 3 mari axe de dezvoltare: programa școlară românească, programul internațional PYP și activitățile conexe, suport pentru partea educațională (cluburi, voluntariat, ore extrașcolare).

Ce vă propunem (obiectivele educaţionale):

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Punerea la dispoziţie a unui conţinut internaţional, simultan cu capacitatea de a răspunde unor nevoi şi interese locale;
 5. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 6. Formarea elevilor nostri ca cetăţeni ai lumii moderne.

Contexte globale:

 1. Identități și relații inter-umane/ Identities and relationships
 2. Orientare în timp și spațiu/ Orientation in space and time
 3. Expresia personală și culturală/ Personal and cultural expression
 4. Inovația în știință și tehnologie/ Scientific and technical innovation
 5. Globarizare și sustenabilitate/ Globalization and sustainability
 6. Corectitudine și dezvoltare/ Fairness and development

Integrate in curricula românească fie în mod natural fie prin module de studiu concepute în acest sens, parcurgerea acestor teme de cercetare se face începând de la clasa V și evoluează, prin dezvoltare, aprofundare și adecvare până la clasa X (inclusiv).

Parcurgerea acestor teme de cercetare pune la dispoziția elevilor, acumularea de cunoștiințe variate care prin experiment și aplicare determină profilul elevului și mai departe, al unui adult adaptat lumii în care se va manifesta.

Orice elev care parcurge programul LLI Academy poate urma firesc, atât un învățământ de stat românesc cât și un învățământ internațional.

Aptitudini de învățare:

 1. Organizare/ Organization
 2. Colaborare/ Collaboration
 3. Comunicare/ Communication
 4. Informare/ Information literacy
 5. Reflectare/ Reflection
 6. Gandire/ Thinking
 7. Transferul/ Transfer

Sunt instrumente de învățare, aplicabile tuturor disciplinelor de studiu, pe tot parcursul întregului ciclu de învățare. Implicați în MYP, elevii devin conștienți de aceste aptitudini și le vor înțelege ca elemente comune tuturor disciplinelor.

Aptitudinile de învățare vor reprezenta baza procesului de reflectare asupra învățării la finalul fiecărei activități/ proiect.

Profilul elevilor LLI Academy :

 • CURIOȘI (INQUIRERS): doritori să-şi dezvolte curiozitatea naturală. Dobândesc deprinderile necesare astfel încât să conducă investigații și cercetări și să arate independență în învățare. Le place să învețe într-un mod activ și acordă importanţa necesară învăţării pe tot parcursul vieții.
 • INTERESAŢI DE CUNOAȘTERE (KNOWLEDGEABLE): Explorează concepte, idei și probleme care au semnificație locală și globală. Făcând acest lucru, achiziționează cunoștinte profunde și își dezvoltă înțelegerea unui șir extins și echilibrat de ramuri de studiu.
 • GÂNDITORI (THINKERS): Își exersează inițiativa prin aplicarea critică și creativă a deprinderilor de gândire cu scopul de a recunoaște și aborda probleme complexe, luând decizii etice si bine gândite.
 • COMUNICATIVI (COMMUNICATORS): Înțeleg și exprimă idei și informații cu încredere si creativitate în mai mult de o limbă și folosind o varietate de moduri de comunicare. Lucrează eficient și cu plăcere atunci când colaborează cu alții.
 • PRINCIPIALI (PRINCIPLED): Acționează cu integritate și onestitate, cu un simț puternic al corectitudinii, dreptății și respectului demnităţii individului, grupului sau comunității. Își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni și consecințele care urmează.
 • DESCHIȘI (OPEN-MINDED): Înțeleg și își apreciează propria cultură și trecutul, sunt deschiși perspectivelor, valorilor și tradițiilor altor indivizi și comunități. Sunt obișnuiți să caute și să evalueze un șir de puncte de vedere și sunt dispuși să înveţe din propriile greşeli.
 • EMPATICI (CARING): Arată empatie, sensibilitate și respect față de nevoile și sentimentele altora. Se comportă astfel încât să intervină pozitiv în viaţa celor din jurul lor și a mediului înconjurător.
 • CURAJOȘI ȘI RESPONSABILI (RISK-TAKERS): Abordează situațiile necunoscute cu calm şi siguranţă de sine și manifestă deschidere pentru a explora roluri, idei și strategii noi. Sunt curajoși și fermi atunci când își apără convingerile.
 • ECHILIBRAȚI (BALANCED): Înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și emotional pentru a obține bunăstarea lor și a celor din jur.
 • REFLEXIVI (REFLECTIVE): Acordă atenție profundă experienței personale și studiului personal. Sunt capabili să își evalueze și să își înțeleagă propriile puncte forte și limitări astfel încât să își consolideze cunoștințele și dezvoltarea personală.

Programul educațional LLI Academy – Gimnaziu

Programul standard (08:15 – 15:00):

 • Curriculum românesc integrat cu metodele şi specificul Middle Years Programme;
 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Teme şi ore de consolidare efectuate în şcoală sub supravegherea profesorilor de specialitate;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor fiecărui copil;
 • Limba engleză în regim intensiv (minimum 4 ore pe săptămână);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a două limbă modernă (2 ore pe săptămână);
 • Program consolidat de predare a limbii române şi matematicii (între 5-8 ore pe săptămână pentru fiecare);
 • Pregătirea pentru Evaluările Naţionale;
 • Desfăşurarea orelor de ştiinţe, geografie, istorie şi informatică în laboratoare dedicate;
 • Susținerea examenelor Cambridge;
 • Activităţi de voluntariat/ practică.

Programul extins (15:00 – 17:00):

Cuprinde, pe lăngă activitățile din programul standard:

 • Ore de studiu intensiv (recuperare sau performanţă după caz) pentru istorie, geografie, fizică, biologie, chimie;
 • Pregătire suplimentară pentru elevii clasei a VIII – a care vor susţine Evaluarea Naţională (câte 2 ore/ săptămână pentru limba română şi matematică);
 • Module de studiu organizate transdisciplinar în structura MYP.