Reprezentăm o instituție de învățământ autorizată de Ministerul Educației Naționale pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, acreditată de International Baccalaureate (IB – www.ibo.org) pentru ciclul primar (Primary Years Programme).

Din 2020, LLI Academy devine școală pilot și începe procesul de transformare instituțională și curriculară pentru gimnaziu și liceu.

Obiectivul principal al acestui proces de transformare este de a moderniza programul educațional în spiritul viitorului, un viitor foarte dinamic și necunoscut. Practic, pentru elevii noștri, deprindere de aptitudini și dezvoltarea personalității devin mai importante decât transferul de cunoștințe.

Această transformare a școlii completează achiziția făcută în primii ani prin PYP (Primary Years Programme) și continuă abordarea inovatoare, centrată pe învățarea activă, cu accent pe achiziția de competențe, pe asimilarea și utilizarea cunoștințelor, pe dezvoltarea socială și emoțională cât și pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

Curriculum LLI Academy are 3 mari axe de dezvoltare: programa școlară românească, programul internațional PYP și activitățile conexe, suport pentru partea educațională (cluburi, voluntariat, ore extrașcolare).

Ce vă propunem (obiectivele educaţionale):

 1. Alinierea obiectivelor LLI Academy la nevoile și necesitățile societății moderne aflată într-o permanentă dinamică;
 2. Stimularea curiozităţii şi nevoii de interogare continuă, pentru dezvoltarea bucuriei de a descoperi şi de a învăţa;
 3. Formarea deprinderilor de a învăţa şi a acumula cunoaştere, individual sau în colaborare, precum şi de a aplica aceste deprinderi în domenii diverse;
 4. Instrumente eficiente de evaluare și auto-evaluare;
 5. Formarea elevilor nostri ca cetăţeni ai lumii moderne.

Parcurgerea acestor teme de cercetare pune la dispoziția elevilor, acumularea de cunoștințe variate care prin experiment și aplicare determină profilul elevului și mai departe, al unui adult adaptat lumii în care se va manifesta.

Orice elev care parcurge programul LLI Academy poate urma firesc, atât un învățământ de stat românesc cât și un învățământ internațional.

Programul educațional LLI Academy – Gimnaziu

Programul standard (08:15 – 15:00):

 • Curriculum românesc integrat cu metodele şi standardele internaționale;
 • Profesori atestaţi pe plan naţional şi internaţional;
 • Teme şi ore de consolidare efectuate în şcoală sub supravegherea profesorilor de specialitate;
 • Abordare diferenţiată potrivit particularităţilor fiecărui copil;
 • Limba engleză în regim intensiv (minimum 4 ore pe săptămână);
 • Limba franceză sau limba germană – ca a două limbă modernă (2 ore pe săptămână);
 • Program consolidat de predare a limbii române şi matematicii (între 5-8 ore pe săptămână pentru fiecare);
 • Pregătirea pentru Evaluările Naţionale;
 • Desfăşurarea orelor de ştiinţe, geografie, istorie şi informatică în laboratoare dedicate;
 • Susținerea examenelor Cambridge;
 • Activităţi de voluntariat/ practică.

Programul extins (15:00 – 17:00):

Cuprinde, pe lăngă activitățile din programul standard:

 • Ore de studiu intensiv (recuperare sau performanţă după caz) pentru istorie, geografie, fizică, biologie, chimie;
 • Pregătire suplimentară pentru elevii clasei a VIII – a care vor susţine Evaluarea Naţională (câte 2 ore/ săptămână pentru limba română şi matematică);
 • Module de studiu organizate transdisciplinar.