LLI Academy este autorizată național de către Ministerul Educației Naționale din 2012 și internațional de catre International Baccalaureate (IB – www.ibo.org) să implementeze în procesul educațional PYP (Primary Years Programme).

Programul internaţional al anilor de gimnaziu și primii doi ani de liceu MYP (Middle Years Programme) completează achiziția facută în primii ani prin PYP (Primary Years Programme) și continuă abordarea inovatoare, centrată pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

Politica educațională a LLI Academy este bazată pe învățarea transdisciplinară. Ciclul gimnazial trece de la cele 6 teme transdisciplinare desfăşurate în unităţi de cercetare şi structurate – pe clase/ nivele la contexte globale de studiu. Acestea sunt:

  1. Identități și relații inter-umane/ Identities and relationships
  2. Orientare în timp și spațiu/ Orientation in space and time
  3. Expresia personală și culturală/ Personal and cultural expression
  4. Inovația în știință și tehnologie/ Scientific and technical innovation
  5. Globalizare și sustenabilitate/ Globalization and sustainability
  6. Corectitudine și dezvoltare/ Fairness and development

În plus, în anii de gimnaziu, MYP (Middle Years Programme) accentuează stilurile de învațare și manifestare ale copiilor.

În cadrul programului zilnic copiii beneficiază de ore de teme sub îndrumarea profesorilor iar după finalizarea acestora programul include ore de consolidare și/ sau module de studiu cu teme adecvate vârstei și nivelului de studiu.

Limbi străine

În cadrul LLI Academy, limba engleză deține un rol important în procesul de învățare, astfel încât programul cuprinde minim 4 ore de limba engleză pe săptămână.

A doua limbă străină, care în LLI Academy începe din clasa a III – a continuă în anii de gimnaziu cu 2 ore pe săptămînă.

Performanța Academică

Performanța academică la LLI Academy este asigurată prin activități de învățare non-formală, în cadrul cărora elevii pun în practică informația acumulată. În mod riguros elevii vor realiza:

  • participarea la proiecte și activități comune cu elevii din alte școli de stat sau private, din București sau din țară;
  • ateliere de lucru în școală sau în diferite spații cu specific educațional;
  • proiecte în parteneriat cu părinții;
  • vizite și activități programate la diverse obiective.

Evaluarea Elevilor și Comunicarea cu Părinții

Părinții elevilor LLI Academy sunt informați constant, prin intermediul platformei on-line, despre activitatea curentă.La nevoie se poate folosi telefonul sau chiar convoca o întâlnire.

LLI Academy prezintă părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare semestrială, însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, precum și comportamentul acestora.