Gimnaziu

LLI Academy este o instituție de învățământ acreditată de Ministerul Educației Naționale pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal. 

Absolvenții de gimnaziu din LLI Academy au obținut de fiecare dată la Evaluarea Națională rezultate foarte bune, care le-au asigurat continuarea studiilor la liceu în conformitate cu aspirațiile și înclinațiile fiecăruia.  Performanțele elevilor noștri s-au îmbunătățit constant. Pe lângă rezultatele excelente la Evaluarea Națională, aceștia au obținut calificări și rezultate deosebite în olimpiade și concursuri naționale și internaționale.

Beneficiile programului

În anii de gimnaziu, continuăm dezvoltarea elementelor importante achiziționate în ciclul primar, urmărind consolidarea profilului elevului, concentrându-ne asupra competențelor specifice acestui ciclu școlar.

Această abordare a gimnaziului în LLI Academy completează achiziția făcută în primii ani prin PYP (Primary Years Programme) și continuă abordarea inovatoare, centrată pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională, dar şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

Politica educațională a LLI Academy

 • Este bazată pe învățarea transdisciplinară.
 • Limba engleză intensiv (4-8 ore pe săptămână);
 • Proiecte de studiu pentru învăţarea transdisciplinară;
 • Profesori atestaţi național și internaţional;
 • Centrul media al elevilor (radio, revistă, site);
 • Teme efectuate în şcoală sub îndrumarea profesorilor de specialitate;
 • Pregătire suplimentară pentru examenul de capacitate şi olimpiade;
 • Abordare  diferenţiată  conform nivelului şi progresului individual;
 • Laboratoare specializate (Smart Lab, Limbi străine, Ştiinţe, Socio-uman);
 • Cluburi extracurriculare

Performanța academică

Performanța academică la LLI Academy este asigurată și prin activități de învățare non-formală, în cadrul cărora elevii pun în practică informația acumulată. În mod riguros, elevii vor realiza:

 • participarea la proiecte și activități comune cu elevii din alte școli;
 • ateliere de lucru în școală sau în diferite spații cu specific educațional;
 • un număr consistent de proiecte transdisciplinare realizate de profesorii școlii;
 • proiecte în parteneriat cu părinții;
 • vizite și activități programate la diverse obiective de interes educațional.

Evaluarea Elevilor și Comunicarea cu Părinții

Părinții elevilor LLI Academy sunt informați constant, prin intermediul platformei Adservio, despre activitatea curentă.

LLI Academy încurajează comunicarea directă între părinți și cadre didactice.

LLI Academy prezintă părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare periodică, însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, precum și comportamentul acestora.

Scroll to Top