LLI Academy este o instituție de învățământ autorizată de Ministerul Educației Naționale pentru ciclurile primar, gimnazial şi liceal, acreditată pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal de Ministerul Educației Naționale din 2020 și acreditată de International Baccalaureate (IB – www.ibo.org) pentru ciclul primar PYP (Primary Years Programme).

Incepând din 2020, LLI Academy devine prima școală pilot din România și începe procesul de transformare instituțională și curriculară pentru gimnaziu și liceu.
Obiectivul principal al acestui proces de transformare este de moderniza programul educațional în spiritul viitorului, un viitor foarte dinamic și necunoscut. Practic, pentru elevii noștri deprinderea de aptitudini și dezvoltarea personalității devin mai importante decât transferul de cunoștințe.

Această transformare a școlii completează achiziția făcută în primii ani prin PYP (Primary Years Programme) și continuă abordarea inovatoare, centrată pe învăţarea activă, cu accent pe achiziţia de competenţe, pe asimilarea şi utilizarea cunoştinţelor, pe dezvoltarea socială şi emoţională cât şi pe cultivarea dorinței elevilor de a învăța constant.

Politica educațională a LLI Academy este bazată pe învățarea transdisciplinară. 

În cadrul programului zilnic copiii beneficiază de ore de teme sub îndrumarea profesorilor iar după finalizarea acestora programul include ore de consolidare și/ sau module de studiu cu teme adecvate vârstei și nivelului de studiu.

Limbi străine

În cadrul LLI Academy, limba engleză deține un rol important în procesul de învățare, astfel încât programul cuprinde minim 4 ore de limba engleză pe săptămână.

A doua limbă străină, care în LLI Academy începe din clasa a III – a continuă în anii de gimnaziu cu 2 ore pe săptămână.

Performanța Academică

Performanța academică la LLI Academy este asigurată prin activități de învățare non-formală, în cadrul cărora elevii pun în practică informația acumulată. În mod riguros elevii vor realiza:

  • participarea la proiecte și activități comune cu elevii din alte școli de stat sau private, din București sau din țară;
  • ateliere de lucru în școală sau în diferite spații cu specific educațional;
  • proiecte în parteneriat cu părinții;
  • vizite și activități programate la diverse obiective.

Evaluarea Elevilor și Comunicarea cu Părinții

Părinții elevilor LLI Academy sunt informați constant, prin intermediul platformei on-line, despre activitatea curentă.La nevoie se poate folosi telefonul sau chiar convoca o întâlnire.

LLI Academy prezintă părinților, în cadrul întâlnirilor individuale, rapoarte de evaluare semestrială, însumând analiza, aprecierea și notarea performanțelor școlare ale elevilor, precum și comportamentul acestora.