Formarea continuă a profesorilor, prioritate pentru școala noastră

Vocația de cadru didactic implică dorința de îmbunătățire continuă a performanței, de actualizare a metodelor de predare, dar și de a descoperi modalități noi și eficiente de conectare cu elevii. Profesorii LLI Academy participă în mod frecvent la cursuri și traininguri pentru a atinge aceste obiective.

La sfârșitul săptămânii trecute, s-a desfășurat cel de-al treilea workshop din seria de traininguri susținute în școala noastră de psihologul Mircea Radu. Profesorii care au participat au apreciat calitatea informațiilor dobândite, iar o parte dintre ei ne-au și transmis impresiile lor:


Iulia Nenciu, Coordonator ciclu preșcolar

Eu consider că acest curs este foarte util, pentru că ne ajută să facem legătura între teorie și practică, aici învățăm mult mai clar cum teoria se poate aplica în practica noastră de zi cu zi și descoperim diverse variații practice ale acesteia ce pot fi introduse în predare.

Ilinca Petrescu, pedagog școlar

Consider că aceste cursuri sunt foarte utile si importante pentru noi, cadrele didactice, pentru că ne ajută să înțelegem mai bine care sunt nevoile copiilor si cauzele anumitor comportamente. Înțelegând aceste lucruri, putem găsi o abordare cât mai potrivită în diferitele situații pe care le întâmpinăm și să obținem rezultatul dorit.
Așadar, cred că participarea profesorilor la aceste cursuri este foarte importantă pentru pregătirea și dezvoltarea lor în sfera educației.

Raluca Vaidianu, învățător

Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre. (Sydney J. Harris)

Educația este pur și simplu sufletul societății, trecând de la o generație la alta. (G.K. Chesterton). Un curs care îți hrănește și sufletul, nu doar mintea.

Adelina Popa, profesor limba engleză

Cred foarte mult că un profesor are nevoie de formare continuă, însă nu doar în ceea ce privește disciplina pe care o predă, ci și pentru a putea înțelege mai bine elevii din fața lui. Workshop-ul la care am participat m-a făcut să înțeleg de ce uneori copiii reacționează într-un fel anume și ce pot face eu pentru a gestiona situațiile respective. De la prezentarea stadiilor de dezvoltare a copilului, până la relația profesor-elev, toate informațiile achiziționate vor fi un instrument pentru sala de clasă.

Roxana Tache, profesor TIC

Simt că este un mare avantaj faptul că am avut ocazia să particip la aceste cursuri. În calitate de profesor debutant am învățat cum pot aborda mai bine situațiile atipice și cum pot să cultiv relația cu elevii în favoarea unei colaborări mai bune în timpul orelor de la clasă.

Alexandra Melinte, învățător

Dezvoltarea autoeficacității procesului de învățare, privită din perspectiva relației dintre elev și profesor 

Plecând de la întrebări precum: ,,Ce reprezintă această autoeficacitate? Care este rolul ei în ceea ce privește activitatea profesorului? sau Care este normalitatea din spatele aceastei situații?” putem descoperi numeroase metode de a dezvolta și îmbunătăți relația elev – profesor. 

Dezvoltarea autoeficacității elevilor este un factor cheie în reușita academică și în viața lor în general. Aceasta făcând referire la credința unei persoane în capacitatea lor de a-și îndeplini cu succes sarcinile și obiectivele.

De exemplu, câteva dintre aceste moduri în care dezvoltarea autoeficacității poate avea un rol important în viața elevilor, sunt:

  • Creșterea motivației: Atunci când elevii au o mai mare autoeficacitate, ei sunt mai motivați să își asume riscuri și să își depășească limitele. Ei se simt mai încrezători și mai pregătiți să își asume provocările care apar.
  • Creșterea perseverenței: Elevii cu o autoeficacitate crescută sunt mai dispuși să continue să își încerce, chiar dacă întâmpină obstacole pe parcurs. Aceștia știu că au abilitățile necesare pentru a face față provocărilor și continuă să își încerce până când își ating obiectivele.
  • Creșterea rezilienței: Elevii care au o mai mare autoeficacitate sunt mai puțin afectați de eșecuri și mai capabili să se recupereze după un eșec. Ei au încredere în capacitatea lor de a face față provocărilor și știu că pot lua măsuri pentru a-și îmbunătăți performanța.
  • Creșterea încrederei în sine: Dezvoltarea autoeficacității poate ajuta elevii să aibă o mai mare încredere în abilitățile lor și să își recunoască valoarea. Devin mai siguri pe ei înșiși și mai dispuși să ia decizii importante pentru ei înșiși.
  • Îmbunătățirea performanței academice: Elevii cu o mai mare autoeficacitate sunt mai bine pregătiți să facă față cerințelor academice și să învețe cu succes. Sunt mai puțin predispuși să renunțe și își asumă riscuri care îi pot ajuta să atingă obiectivele academice.

Dar cum este percepută această autoeficacitate a elevilor de către profesori?  

Percepția profesorilor cu privire la autoeficacitatea elevilor poate varia în funcție de mai mulți factori, cum ar fi:

  • Rezultatele academice anterioare ale elevului: Profesorii pot să-și formeze o percepție mai puternică despre autoeficacitatea unui elev pe baza modului în care acesta a performant anterior în ceea ce privește notele și sarcinile de învățare. De exemplu, un elev care a avut rezultate academice bune în trecut poate fi perceput ca având o autoeficacitate mai mare decât unul care a avut rezultate slabe.
  • Reacția elevului la dificultăți: Profesorii pot observa comportamentul elevilor în fața provocărilor și greutăților, precum și nivelul de perseverență și angajament pe care îl afișează în fața acestora. Acesta pare să se confrunte cu dificultățile fără a fi descurajat poate fi perceput ca având o autoeficacitate mai mare.
  • Feedback-ul primit: Feedback-ul pozitiv și negativ primit de elevi din partea profesorilor poate influența percepția acestora cu privire la propria lor autoeficacitate. În general, feedback-ul pozitiv poate crește autoeficacitatea, în timp ce feedback-ul negativ poate avea un efect opus.
  • Abilitățile sociale: Abilitățile sociale ale elevului, cum ar fi capacitatea de a comunica și de a lucra în echipă, pot afecta percepția profesorilor despre autoeficacitatea elevului. Elevul care afișează abilități sociale puternice poate fi perceput ca având o autoeficacitate mai mare.

În general, profesorii tind să aibă o percepție mai mare despre autoeficacitatea elevilor care au performanțe academice bune, se confruntă cu dificultăți cu încredere și primesc feedback pozitiv. Cu toate acestea, este important să ținem cont de faptul că percepția profesorilor poate fi subiectivă și poate fi influențată de o varietate de factori.

Autoeficatitatea privită din prisma relației elev – profesor, reprezintă percepția individului asupra capacității sale de a face față cu succes unei sarcini sau situații. Atunci când este vorba de relația elev-profesor, autoeficacitatea poate fi influențată de mai mulți factori, cum ar fi experiența anterioară a elevului, feedback-ul primit, atitudinea profesorului, resursele disponibile și alți factori contextuali.

Astfel, elevul care are o încredere ridicată în propriile capacități de a învăța și de a face față cu succes provocărilor academice va avea o autoeficacitate mai ridicată. În acest context, profesorul poate juca un rol important în dezvoltarea autoeficacității elevilor săi. Profesorii pot ajuta la creșterea autoeficacității elevilor prin feedback-ul pozitiv, încurajarea și suportul acordat în momentele de dificultate, oferirea de oportunități de învățare relevante și prin modelele lor de comportament.

Profesorii care încurajează elevii să-și dezvolte gândirea critică, creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor îi ajută pe aceștia să dobândească o încredere mai mare în propriile capacități. De asemenea, profesorii pot ajuta la creșterea autoeficacității elevilor prin oferirea de feedback specific și constructiv, care să ajute elevii să-și dezvolte abilitățile și să depășească obstacolele.

În general, relația elev – profesor poate juca un rol important în dezvoltarea autoeficacității elevilor. Atunci când profesorii sunt capabili să încurajeze și să susțină elevii într-un mod pozitiv, aceștia pot ajuta la creșterea autoeficacității elevilor și, în cele din urmă, la îmbunătățirea performanțelor academice.

În concluzie, dezvoltarea autoeficacității elevilor este esențială pentru succesul lor în școală și în viață. Prin creșterea motivației, perseverenței, rezilienței, încrederii în sine și performanței academice, elevii pot avea mai mult succes în obținerea obiectivelor lor și pot fi mai pregătiți pentru provocările care apar în viața de zi cu zi.

Scroll to Top