IB este o organizație privată a cărei misiune este crearea unei lumi mai bune prin educație. La dezvoltarea programelor educaționale contribuie profesori din toată lumea.

Oferă 4 programe educaționale:

 1. Primary Year Programme – PYP (pregătit din 1990 și lansat in 1997). Pentru 3-12 ani (grădiniță până la clasa IV-a inclusiv).
 2. Middle Year Programme – MYP (pregătit din 1980 și lansat in 1994). Pentru 11-16 ani (clasele V până la X).
 3. Diploma Programme – DP (pregătit din 1962 și lansat in 1974 cu toate cele 4 componente). Pentru 16-18 ani (practic ultimii doi ani de liceu).
 4. Career-related Programme – CP (pregătit din 2000 și lansat in 2012). Își propune realizarea unei “legături” între carieră și educație.

Elementul central al programelor IB este profilul elevului, profil care este introdus și dezvoltat treptat de la 3 ani, iar educația urmărește copilul în ansamblul său și nu doar transmiterea de informații.

Profilul elevilor LLI Academy

IB își propune să educe copiii pentru a deveni activi, înțelegători și empatici, dornici de învățare continuă,  oameni care gândesc critic și demonstrează respect pentru ei și pentru cei din jur și care au capacitatea de a se integra în lumea mereu schimbătoare din jurul lor.

Astfel copiii vor fi:

 • CURIOȘI (INQUIRERS): doritori să-şi dezvolte curiozitatea naturală. Dobândesc deprinderile necesare astfel încât să conducă investigații și cercetări și să arate independență în învățare. Le place să învețe într-un mod activ și acordă importanţa necesară învăţării pe tot parcursul vieții.
 • INTERESAŢI DE CUNOAȘTERE (KNOWLEDGEABLE): Explorează concepte, idei și probleme care au semnificație locală și globală. Făcând acest lucru, achiziționează cunoștinte profunde și își dezvoltă înțelegerea unui șir extins și echilibrat de ramuri de studiu.
 • GÂNDITORI (THINKERS): Își exersează inițiativa prin aplicarea critică și creativă a deprinderilor de gândire cu scopul de a recunoaște și aborda probleme complexe, luând decizii etice și bine gândite.
 • COMUNICATIVI (COMMUNICATORS): Înțeleg și exprimă idei și informații cu încredere și creativitate în mai mult de o limbă și folosind o varietate de moduri de comunicare. Lucrează eficient și cu plăcere atunci când colaborează cu alții.
 • PRINCIPIALI (PRINCIPLED): Acționează cu integritate și onestitate, cu un simț puternic al corectitudinii, dreptății și respectului demnităţii individului, grupului sau comunității. Își asumă responsabilitatea propriilor acțiuni și consecințele care urmează.
 • DESCHIȘI (OPEN-MINDED): Înțeleg și își apreciează propria cultură și trecutul, sunt deschiși perspectivelor, valorilor și tradițiilor altor indivizi și comunități. Sunt obișnuiți să caute și să evalueze un șir de puncte de vedere și sunt dispuși să înveţe din propriile greşeli.
 • EMPATICI (CARING): Arată empatie, sensibilitate și respect față de nevoile și sentimentele altora. Se comportă astfel încât să intervină pozitiv în viaţa celor din jurul lor și a mediului înconjurător.
 • CURAJOȘI și RESPONSABILI (RISK-TAKERS): Abordează situațiile necunoscute cu calm și siguranţă de sine și manifestă deschidere pentru a explora roluri, idei și strategii noi. Sunt curajoși și fermi atunci când își apără convingerile.
 • ECHILIBRAȚI (BALANCED): Înțeleg importanța echilibrului intelectual, fizic și emotional pentru a obține bunăstarea lor și a celor din jur.
 • REFLEXIVI (REFLECTIVE): Acordă atenție profundă experienței personale și studiului personal. Sunt capabili să își evalueze și să își înțeleagă propriile puncte forte și limitări astfel încât să își consolideze cunoștințele și dezvoltarea personală.

PYP
Propune 6 teme care sunt finalizate printr-un proiect individual sau colectiv. Fiecare an urmărește aceste teme de cercetare la un nivel de profunzime și detaliere adecvat vârstei.

Temele de cercetare sunt:

 1. Cine suntem/ Who we are
 2. Unde suntem/ Where we are in place and time
 3. Cum ne exprimăm/ How we express ourselves
 4. Cum este lumea/ How the world works
 5. Cum ne organizăm/ How we organize ourselves
 6. Împărțim planeta/ Sharing the planet

Notă: cele 6 teme de cercetare sunt aceleași, dar adaptate vârstei, de la 3-12 ani.

MYP
MYP continuă dezvoltarea profilului elevului, însă oferă o nouă structură, reprezentativă pentru clase de gimnaziu și liceu:  tema de cercetare este înlocuită cu enunțul cercetării, iar temele transdisciplinare devin contexte globale, de asemenea, profilul elevilor este completat cu aptitudini de învățare, vârsta elevilor făcându-i conștienți de aceste aptitudini de învățare.

Contextele globale sunt:

 1. Identități și relații inter-umane/ Identities and relationships
 2. Orientare în timp și spațiu/ Orientation in space and time
 3. Expresia personală și culturală/ Personal and cultural expression
 4. Inovația în știință și tehnologie/ Scientific and technical innovation
 5. Globalizare și sustenabilitate/ Globalization and sustainability
 6. Corectitudine și dezvoltare/ Fairness and development

Aptitudini de învățare ale elevilor:

 1. Organizare/ Organization
 2. Colaborare/ Collaboration
 3. Comunicare/ Communication
 4. Informare/ Information literacy
 5. Reflectare/ Reflection
 6. Gândire/ Thinking
 7. Transfer/ Transfer

DP
Este un program destinat claselor XI-XII și scopul principal il reprezintă pregătirea elevilor pentru înțelegerea, implicarea și dezvoltarea lumii în contextul multiculturalismului și al globalizării.
Programul cuprinde 3 axe/ componente majore și se finalizează cu un proiect individual, de obicei cu impact asupra comunității.
Componentele sunt: TOK (Theory Of Knowledge), CAS (Creativity, Activity, Service) și Extended Essay.

IB în LLI Academy

LLI Academy este o școală acreditată pentru PYP (Primary Years Programme).