Clasa Pregătitoare la Școală sau la Grădiniță?

Clasa Pregătitoare la Școală, o analiză realizată la 3 ani de la introducerea ei în sistemul de învățământ românesc.

Clasa pregătitoare prezintă avantajul de a familiariza elevul cu o structură de natură să-l responsabilizeze și să-i ofere o adaptare progresivă la cerințele școlii.

Cei trei ani care au trecut de la introducerea clasei pregătitoare nu au reușit încă să ofere răspunsuri la toate întrebările legate de această măsură a Ministerului Educației. Cele mai multe nelămuriri sunt exprimate de părinții care se află în situația de a alege între clasa pregătitoare sau încă un an la grupa mare. Numeroase discuții suscită, de asemenea, și varianta organizării clasei pregătitoare în cadrul grădinițelor, iar absența unor date care să confirme cât de sustenabilă este această variantă îngreunează, o dată în plus, decizia părinților.

E lesne de înțeles, în contextul de față, nevoia unor repere care să arate drumul cel mai scurt spre soluția educațională optimă.

Am avut, nu de puține ori, ocazia să remarc problema supraaglomerării grădinițelor și lipsa unei rezolvări viabile în această privință. Constat, an de an, că locurile sunt tot mai puține, iar sistemul face față din ce în ce mai greu provocărilor create de numărul mare de preșcolari. Scăderea calității actului educațional și inexistența unei perioade de pregătire și tranziție către ciclul școlar au devenit motive reale de îngrijorare și un temei pentru identificarea unei alternative.

Introducerea clasei pregătitoare în școală a reușit să reducă disfuncționalitățile aflate la granița dintre cele două cicluri de învățământ.

Chiar dacă la început a fost întâmpinat cu scepticism, demersul Ministerului s-a dovedit a fi binevenit. E adevărat că, pentru școlile de stat, adaptarea infrastructurii la noile cerințe a fost o adevărată provocare, marcând o schimbare ineficientă, de cele mai multe ori. Motiv să pună pe gânduri mulți părinți și să le anuleze entuziasmul pentru o idee de altfel foarte bună. Nu puțini au preferat pentru copiii lor încă un an de grădiniță în locul unui experiment educațional care nu părea să aibă o finalitate fericită.

Un start cu totul diferit l-au avut școlile private care au preluat din mers inițiativa și au demonstrat că dețin resursele și determinarea să o pună în practică. Nu e prima dată când învățământul particular din România probează abilitatea de a transforma o  decizie inspirată într-o realitate de succes, confirmând trecerea unui prag de maturitate, pe care puțini specialiști în educație o vedeau posibilă.

Istoricul acestei clase a cunoscut și obstacole, generate de conservatorism și prejudecăți privind învățământul obligatoriu. Au existat voci care au invocat drept impediment vârsta prematură a copiilor, ignorând practica multor state din Uniunea Europeană, care au stabilit prin lege începutul învățământului obligatoriu la șase, cinci sau chiar patru ani.

E clar că importanța educației timpurii, esențială pentru reușita școlară ulterioară a copilului, într-un cadru oficial, organizat, nu mai poate fi neglijată, iar experiența ultimilor ani a reconfirmat acest principiu. De altfel, potrivit unor studii, 90,6% dintre profesorii din România, care au predat la clasa pregătitoare au confirmat că acomodarea elevilor la ritmul și programul școlii s-a facut cu ușurință, iar 97,2% au validat faptul că programele școlare sunt adecvate vârstei elevilor [1].

Spre deosebire de programul educațional de la grupa pregătitoare, care nu era parcurs în mod constant (în ciclul preșcolar prezența nefiind una obligatorie), clasa pregătitoare prezenta avantajul de a familiariza elevul cu o structură de natură să-l responsabilizeze și să-i ofere o adaptare progresivă la cerințele școlii.  La Little London am înțeles că acest deziderat poate fi atins doar în condițiile în care clasa pregătitoare este organizată în școală, unde funcționează deja rutina și rigoarea succedării orelor de curs. Menținerea ei în grădiniță și inevitabil, păstrarea unui ritm specific preșcolarilor, anulează efectele benefice ale acestei etape de tranziție.

Aveam un atu major și am reușit să-l valorificăm foarte bine. Ne-am concentrat pe un program dinamic de studiu, adaptat particularităților de vârstă ale copiilor în care 35 de minute din ora de curs sunt alocate pentru explicarea și asimilarea informației, iar restul timpului este dedicat activităților cu caracter recreativ. Primii pași ai micilor noștri elevi au fost făcuți prin intermediul jocului, ajungând să citească, să rezolve fișe de lucru, să experimenteze într-un mediu plăcut, prietenos, fără să resimtă presiunea evaluării prin calificative.

Doamnei învățătoare i-a revenit rolul de facilitator al experiențelor de învățare, care au devenit astfel proiecte personale ale copiilor. Alături de Doamna de engleză, care lucrează cu clasa pregătitoare 15 ore pe săptămână (mult peste ceea ce oferă sistemul tradițional românesc), s-a format o echipă formidabilă, care poate valorifica într-o clasă de maxim 15-18 elevi fiecare resursă de intelect și de personalitate a micuților.

Urmărim motivarea și menținerea atenției prin predarea integrată a conținuturilor, finalizată zilnic cu expoziția lucrărilor făcute și alternarea decorării clasei în funcție de tematică și de dorințele copiilor. În plus, am introdus exerciții de socializare prin joc, exersarea prezentărilor personale, precum și ateliere de lucru alături de toți elevii școlii.

În cadrul școlii Little London, clasa pregătitoare a devenit o formulă excelentă de a identifica din vreme posibilitatea unor dificultăți de învățare, oferind astfel copilului un start foarte bun pentru viața școlară.

Dar de ce la școală, ar putea întreba unii părinți. Cu atât mai mult cu cât  unele grădinițe oferă copiilor program prelungit, soluție comodă pentru o generație de adulți a cărei principală problemă o reprezintă lipsa timpului.

Însă pregătirea pentru școală ar trebui să primeze în fața comodității părintelui. Trebuie puse în balanță toate aspectele care aduc beneficii copilului și valorificate toate oportunitățile esențiale pentru succesul școlar ulterior [2].

Școala Little London a găsit deja o rezolvare în această privință, organizând în școală un program prelungit, în care am omogenizat orele de teme și consolidare cu un sistem diversificat și atractiv de cluburi. Și noi suntem părinți și înțelegem cât de mult înseamnă să-ți știi copilul în siguranță când întârzii la birou.

Dar cel mai semnificativ câștig pe care l-am remarcat în dezvoltarea personală a copilului este sentimentul lui de mândrie că a trecut în rândul școlarilor”.

Experiența noastră din ultimii ani a demonstrat că trecerea de la o etapă la alta este resimțită pozitiv și puternic motivațională de către preșcolari. Șansa lor de a evolua alături de “cei mari” constituie un imbold în învățare și un factor hotărâtor în ceea ce privește creșterea stimei de sine și maturizarea emoțională. Încrederea în forțele proprii, lesne de dobândit în aceste condiții, este cel mai eficient combustibil al copiilor pe drumul achizițiilor lor fundamentale.

Sunt, iată, destule motive pentru care Școala Little London este privită cu încredere și cu certitudinea unei instituții de învățământ de succes. Și nu vrem să ne oprim aici. Ne pregătim de o nouă clasă pregătitoare…

prof. Marcel Bartic

Director Școala Little London